c S
Evropska sredstva za velenjski Stari trg in mariborski Skate park 07.11.2019 12:58 Maribor/Velenje, 07. novembra (STA) - Vladna služba za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, ki upravlja z denarjem evropskih strukturnih skladov in kohezijskega sklada, je potrdila sofinanciranje projektov Skate park v Mariboru in Stari trg v Velenju. Vrednost projektov znaša 2,1 milijona evrov, od tega bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval dobrega 1,3 milijona evrov.

Dobrega 1,5 milijona evrov vreden projekt Stari trg 11 je eden od štirih, za katere je velenjska občina leta 2017 oddala prijavo za denar iz mehanizma celostnih teritorialnih naložb (CTN). Zanj bodo v Velenju prejeli 980.000 evrov evropskega denarja. S projektom želijo oživiti degradirano območje urbanega dela mesta, ki je bilo doslej spregledano in opuščeno.

Kot so ob potrditvi evropskega denarja pojasnili v vladni službi, območje starega dela Velenja predstavlja neizkoriščen potencial, zato bodo z izvajanjem urbane prenove spodbudili reaktivacijo prostih in slabo izkoriščenih površin.

Projekt sicer vključuje rušitev obstoječega objekta in novogradnjo, v njem pa načrtujejo nove poslovne površine za obrtno dejavnost. Celoten objekt bo po končani gradnji na voljo novim podjetjem in obrtnikom za izvajanje različnih storitvenih in obrtnih dejavnosti, ki bodo spodbujale razvoj drobnega gospodarstva ter obrti v starem mestnem jedru.

Za nedavno že odprti obnovljeni mariborski Skate park bo Mestna občina Maribor prejela 380.000 evrov, vrednost celotne investicije pa znaša dobrih 600.000 evrov. Nove površine so dostopne vsem uporabnikom, kar bo po mnenju vladne službe imelo pozitiven vpliv na medgeneracijsko druženje in oživitev širšega področja.

Prenovljeno območje po njihovem ne predstavlja več opuščene rabe, pač pa urejeno okolico, uporaben objekt in novi poligon za izvajanje športnih dejavnosti. Gre za skoraj 10.000 kvadratnih metrov oživljenih površin, po ureditvi območja pa naj bi se zmanjšala tudi prisotnost kriminala, saj bo park ves čas v uporabi.