c S
Kranjska občina za ureditev kanjona Kokre in nakup električnih vozil 07.11.2019 11:53 Kranj, 07. novembra (STA) - Kranjski mestni svetniki so na sredini seji sprejeli dopolnjen osnutek prostorskega akta za območje urejanja kanjona Kokre. Prav tako so sprejeli osnutek odloka o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta električne mobilnosti, ki ga bo občinska uprava začela prihodnje leto z menjavo obstoječih vozil za električna.

Kot je na današnji novinarski konferenci po sredini prvi obravnavi osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje urejanja kanjona Kokre povedal kranjski župan Matjaž Rakovec, jih glede načina urejanja kanjona čaka še veliko pogovorov z vsemi deležniki v prostoru in javna razprava.

"Kanjon Kokre želimo ohraniti v obliki, v kakršni je, predvsem pa ga ponuditi občanom in ga ne narediti tako turističnega, saj vemo, da ima že kar precej krajev v zadnjem času težave zaradi množičnega turizma in tu moramo najti ravnovesje," je ocenil Rakovec. Ureditev območja sicer izhaja iz na javnem natečaju leta 2009 nagrajene rešitve, ki določa sonaravno usklajen razvojni režim z ureditvijo kanjona v zeleno rekreacijsko območje Kranja.

Pomembna usmeritev kranjske občine je tudi električna mobilnost. V preteklih letih je stekla izposoja električnih koles, postavljene so bile polnilnice za električna vozila in nameščeni dve sončni elektrarni. "Če želi mestna uprava še naprej predstavljati vzor na področju zmanjševanja onesnaževanja okolja, je prav, da postopoma prične nadomeščati obstoječi vozni park z električnimi vozili," so prepričani na občini.

V načrtu je projekt Električna mobilnost v Mestni občini Kranj v javno-zasebnem partnerstvu, za katerega so svetniki v sredo sprejeli osnutek odloka. V prihodnjem letu nameravajo zamenjati 10 avtomobilov občinskega voznega parka. V prihodnje pa naj bi zamenjali tudi vozila občinskih javnih zavodov, postavili nove električne polnilnice in sončne elektrarne. Investicija naj bi se pokrila s prihranki zaradi znižanja stroškov.

Na območju nekdanje kotlovnice na Zlatem polju je po obvezni razlagi odloka o občinskem prostorskem načrtu za avtobusni terminal podana osnova za pridobitev najmanj 60 novih parkirnih mest, s čimer naj bi razbremenili parkirno stisko, s katero se na tem območju srečujejo stanovalci in obiskovalci ter zaposleni v Bolnišnici za ginekologijo in porodništvo Kranj ter v zdravstvenem domu.

Svetniki so sprejeli tudi nova pravila pri delovanju Komunale Kranj. "S tem se sedaj še poudarja vloga upravljavcev in nadzornikov. Imamo svet ustanoviteljev, ki ga predstavljamo vsi župani, po drugi strani pa nadzorni svet, v katerem bodo od devetih članov kar štirje člani iz kranjske občine," je pojasnil Rakovec.

Posebno pozornost so svetniki namenili tudi obravnavi sprememb pri Fundaciji Vincenca Drakslerja, ki so bile potrebne po lanski smrti dobrotnika. Draksler je v Švici sicer ustanovil fundacijo, ki naj bi tudi v bodoče sofinancirala delovanje kranjske fundacije.

Poleg tega so svetniki sprejeli spremembe odloka o ustanovitvi javnega zavoda Gorenjski muzej, saj se je Galerija Prešernovih nagrajencev za likovno umetnost izvzela iz Zavoda za turizem in kulturo Kranj in se priključila Gorenjskemu muzeju. Kot je pojasnil župan, ji s tem dajejo možnost za prijavljanje na sredstva za sofinanciranje dejavnosti galerije, ki je že več kot 20 let pomemben kulturni temelj.