c S
Računsko sodišče sporoča Pikalu, da samo izbira revidirance 07.11.2019 07:23 Ljubljana, 06. novembra (STA) - Računsko sodišče na predlog ministra za izobraževanje Jerneja Pikala za uvedbo revizije poslovanja javnih visokošolskih zavodov pojasnjuje, da glede na zakon samostojno določa, katere revizije bo poleg obveznih, ki jih mora opraviti vsako leto po zakonu, še izvedlo v posameznem obdobju. Revizije opravlja na podlagi letnega programa dela.

Omenjeni letni program dela za izvrševanje revizijske pristojnosti, na podlagi katerega opravlja revizije, sprejme predsednik računskega sodišča, so na računskem sodišču zapisali za STA.

Pri določanju letnega programa upoštevajo več kriterijev, in sicer predvsem materialni pomen, pa tudi izkušnje iz že opravljenih revizij, ki računskemu sodišču osvetlijo pomembna javnofinančna vprašanja, skupna več revidirancem, ter navedbe v medijih in prejete pobude. Računsko sodišče obravnava vse pobude, ki jih prejme, ne le tistih, ki jih zakon o računskem sodišču izrecno navaja. Vendar pa vseh ne more uvrstiti v program dela za izvrševanje revizijske pristojnosti, ker bi bilo to glede na število prejetih pobud neizvedljivo, so opozorili.

Prejete pobude obravnavajo tako, da jih ob upoštevanju revizijskih načel, pravil in mednarodnih standardov natančno preučijo, opredelijo njihov pomen in jih glede na oceno pomena ob ostalih kriterijih upoštevajo pri oblikovanju letnega programa za izvrševanje revizijske pristojnosti.

Ta program je v skladu s poslovnikom računskega sodišča zaupen, zato konkretne informacije o morebitni uvrstitvi revizije javnih visokošolskih zavodov vanj ne morejo dati.

Minister za izobraževanje, znanost in šport Pikalo je računskemu sodišču predlagal revizijo poslovanja vseh javnih visokošolskih zavodov, so danes sporočili z ministrstva. Pikalo se je s tem odzval na različne dvome o domnevno negospodarnem poslovanju javnih univerz, ki so se v zadnjem času pojavili v javnosti.