c S
Skupščina ZZZS sprejela strateški razvojni program zavoda 2020-2025 06.11.2019 14:55 Ljubljana, 06. novembra (STA) - Skupščina ZZZS je sprejela strateški razvojni program zavoda za obdobje 2020 do 2025. Ker so razpravo o predlogu dokumenta opravili že na junijski skupščini, je šlo danes predvsem za seznanitev z dopolnitvami, ki jih je dokument doživel od takrat. Te sicer, ko gre za vizijo razvoja in strateške usmeritve, dokumenta bistveno ne spreminjajo.

Javna obravnava predlaganega razvojnega programa se je končala 15. septembra. Kot je pojasnila direktorica področja za analitiko in razvoj na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) Anka Bolka, so se pripombe večinoma nanašale na posnetek stanja in analizo.

So pa po besedah Bolke med drugim popravili kazalce za merjenje učinkovitosti oz. uresničevanje strateškega programa, da bodo ti zares merili izvedene aktivnosti, pa tudi pri viziji in strateških aktivnostih so nekatere stvari bolj eksplicitno zapisali. Bolj so na primer opredelili strateško aktivnost v zvezi s kakovostjo zdravstvenih storitev. Pri obračunskih modelih pa so predvideli boljše upravljanje in razvoj sistema skupin primerljivih primerov, ki se uporablja pri akutni bolnišnični obravnavi.

Prepričani so namreč, da je treba ta sistem bolj intenzivno vzdrževati. Kot je na današnji seji skupščine pojasnila Bolka, nekatere aktivnosti že potekajo. V zadnjem mesecu oz. dveh so končali nacionalno stroškovno analizo za področje akutne bolnišnične obravnave. Gre za drage storitve, ki jih zavod plačuje po sistemu skupin primerljivih primerov. Teh je približno 600, za to področje pa se po besedah Bolke namenja večji del izdatkov za zdravstvene storitve.

Ko je Slovenija leta 2004 prevzela avstralski sistem, so bile prevzete tudi avstralske uteži, ki niso bile odraz slovenskih stroškov, slovenske realnosti. Ker se sistem 15 let ni spreminjal, pa je danes tudi zastarel. Zato so skupaj z ministrstvom in drugimi parterji, tudi bolnišnicami, zbrali veliko količino podatkov o stroških, rezultat analize pa so nove uteži.

Kot je dejala Bolka, gre za bistveno boljši približek dejanskega stanja, kot so 15 let stare avstralske uteži. Predlog je, da bi te nove uteži uvedli s splošnim dogovorom za leto 2020. Zavedajo se, da bo implementacija zahteven korak, so se pa z ministrstvom za zdravje med drugim že dogovorili, da noben izvajalec v letu 2020 ne bi bil na slabšem.

Vzporedno so začeli pripravljati metodologijo, kako bi postopno bolj podrobno beležili stroške. Zadali pa so si tudi, da bi v roku treh let naredili ponovno stroškovno analizo in ponoven preračun uteži. Države, ki imajo tak sistem, se namreč redno ukvarjajo s temi preračuni. V Nemčiji se recimo s tem ukvarja 50 ljudi, je pojasnila Bolka.

Sicer pa službe zavoda, ki pripravljajo poslovne plane za prihodnje leto, že upoštevajo izhodišča iz razvojnega programa. "Že sedaj vemo, da so cilji res ambiciozni. Težko bo vse razvojne korake umestiti med redne aktivnosti," je ugotavljala, a ocenila, da jih s skupnim delom lahko uspešno izvedejo.

Če bodo sprejete spremembe v sistemu, na primer pri dolgotrajni oskrbi ali dopolnilnem zdravstvenem zavarovanju, bodo po besedah Bolke izvedli revizijo razvojnega programa, pa tudi sicer je redna revizija predvidena čez tri leta. So pa aktualnim razpravam o morebitnih spremembah tudi na današnji skupščini namenili nekaj pozornosti.

Predsednica upravnega odbora Tatjana Čerin je pojasnila, da se je upravni odbor na seji sredi oktobra opredelil do predloga Levice za ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Soglasno so se odločili, da DZ posredujejo odklonilno mnenje. Ocenili so namreč, da je treba sistem obveznega zdravstvenega zavarovanja urediti celovito na sistemski ravni, ne pa s parcialnimi rešitvami.

Upravni odbor ZZZS je tudi mnenja, da je ureditev treba sprejeti v širšem družbenem konsenzu, kar vključuje usklajevanje s socialnimi partnerji in ključnimi akterji, med njimi zavodom. Prav tako je opozoril, da v zakonskih predlogih predvidene rešitve niso v skladu s strateškimi dokumenti, ki jih je zavod že sprejel. Nejasna je finančna konstrukcija ter posledice.

Na današnji seji so sicer potrdili mandat Ivanu Mehu, ki bo kot predstavnik delodajalcev v skupščini nadomestil Franca Vesela.