c S
SDS ob ukrepih Banke Slovenije predlaga državno jamstvo za najem stanovanjskih posojil 06.11.2019 14:52 Ljubljana, 06. novembra (STA) - Poslanci SDS so danes v postopek DZ vložili predlog zakona, po katerem bi posamezniki, ki po ukrepih Banke Slovenije ne morejo več najeti stanovanjskega posojila, lahko posojilo najeli z državnim jamstvom. Ob nezmožnosti odplačevanja bi država sprva tri leta plačevala kredit, nato pa prevzela lastništvo in posamezniku stanovanje oddajala.

Posojilo z državnim jamstvom bi lahko po predlogu zakona o stanovanjski jamstveni shemi najeli državljani Slovenije, ki rešujejo svojo stanovanjsko problematiko z najemanjem kreditov pri bankah in po sklepu Banke Slovenije z 21. oktobra niso kreditno sposobni.

Najeli bi lahko posojilo za nakup, gradnjo, prenovo ali dograditev stanovanjske nepremičnine, in sicer z ročnostjo do 30 let in glavnico do 150.000 evrov, posojilo bi bilo zavarovano s hipoteko na nepremičnini. Država bi vsako leto zagotovila za do 300 milijonov evrov jamstev, shemo bi izvajal Stanovanjski sklad RS.

Če kreditojemalec ne bi bil več sposoben odplačevati posojila, bi tega za do 36 mesecev v obdobju petih let odplačevala država. Če bi se posamezniku dohodkovno stanje izboljšalo, bi sam nadaljeval z odplačevanjem posojila, bi moral pa plačane obroke vrniti tudi državi. Takšnih bi bilo po oceni SDS okoli 20 odstotkov z jamstvom najetih kreditov.

Če pa se posamezniku po treh letih položaj ne bi izboljšal, bi nepremičnino kupila država in jo tej osebi oddajala. "Tako nihče zaradi neodplačevanja posojila ne bi pristal na cesti," je danes na predstavitvi predloga zakona v Ljubljani dejal Zvonko Černač (SDS). Ocenjujejo, da bi bilo takšnih primerov okoli 10 odstotkov.

Zakonski predlog v trenutni obliki opredeljuje posojila, ki bi bila najeta po uveljavitvi zakona. Vprašanja oseb, ki že imajo najeto posojilo in bi dohodkovno padli pod prag, ki ga je določila Banka Slovenije, ne ureja, je pa po Černačevih besedah to lahko stvar dopolnjevanja predloga v postopku DZ. "Odpiramo razpravo in vse dobre rešitve, ki bodo predlagane, je pametno vgraditi v zakon," je dejal Černač.

Poslanec SDS Žan Mahnič pa je dodal, da je "zagotovo enkrat cilj jamstvena shema za vse". "Seveda bi bilo treba določiti neko mejo - ne more država enako jamčiti za garsonjero in za luksuzno vilo za milijon evrov ali več," je povedal.

V poslanski skupini zakon predlagajo kot odziv na ukrep Banke Slovenije. "Verjamemo, da je Banka Slovenije ukrepe sprejela v dobri veri, z namenom zaščite predvsem kreditojemalcev. Verjetno si nihče ne želi, da bi takrat, ko se bodo gospodarske razmere spremenile - to se je že začelo dogajati, prihaja obdobje ohlajanja - in nekateri ne bodo več sposobni odplačevati stanovanjskih posojil, družine z otroki ostali na cesti ... Ukrep Banke Slovenije razumemo predvsem v tej smeri," je dejal Černač.

Mahnič je dodal, da "se lahko pogovarjamo o ustreznosti tega ukrepa (Banke Slovenije), lahko pa rečemo: ta ukrep je dejstvo in treba je nekaj narediti, da se ublaži oz. da tistim, ki jih je ukrep prizadel, pomagamo".