c S
EU: Osredotočanje na koncept neto plačnic in prejemnic je zgrešeno 06.11.2019 09:27 Bruselj, 06. novembra (STA) - Osredotočanje na vprašanje, ali članica EU v evropski proračun vplača več, kot iz njega dobi, je zgrešeno, poudarjajo v Evropski komisiji ob zaostrovanju razprave o evropskem proračunu za obdobje 2021-2027. Metodologija izračunavanja neto položaja je namreč zelo pomanjkljiva, prednosti članstva države v uniji so precej širše, pojasnjujejo.

Proračunska razprava v EU je tradicionalno bitka med neto plačnicami in neto prejemnicami. Prve želijo v skupno blagajno prispevati čim manj in se zavzemajo za čim manjši proračun, druge pa želijo čim več denarja za politike, od katerih imajo največ koristi, zlasti kohezijo, ki je v osnovi namenjena zmanjševanju razlik med bogatimi in revnimi članicami.

Koncept neto plačnic in neto prejemnic, ki se uradno imenuje sistem operativnega proračunskega ravnotežja (v angleščini operating budgetary balances, v bruseljskem žargonu se uporablja tudi kar okrajšava OBB), so razvili v Berlinu leta 1999. S to metodo so poskušali proračun prevesti v orodje razdeljevanja denarja z ničelno vsoto.

Osredotočanje na ta koncept je zgrešeno, saj zgolj proračunski saldo ne izraža vseh prednosti, ki jih uživa članica kot del enotnega trga ter ob skupnem delovanju na področju priseljevanja ter boja proti terorizmu in podnebnim spremembam. Vseh posrednih koristi, na primer od priložnosti, ki jih prinaša kohezija kot temeljna evropska naložbena politika podjetjem po celotni uniji, namreč ni mogoče izmeriti.

Če je cilj metodologije izračunavanja neto položaja razviti merilo pravičnosti pri odločanju o nacionalnih prispevkih v evropski proračun, potem je ta v temelju pomanjkljiva, tako iz tehničnih razlogov kot zaradi tega, ker izključuje pomemben del koristi, ki jih uživajo članice, kar je problematično, so danes pojasnili v komisiji.

V komisiji so ob tem predstavili tudi razpredelnice s projekcijami nacionalnih prispevkov in njihovo primerjavo s sedanjim večletnim finančnim okvirom. Vse članice naj bi po predlogu komisije v proračun za obdobje 2021-2027 namenile več, kot so za proračun za obdobje 2014-2020.

Nacionalni prispevki Slovenije naj bi v sedanjem sedemletnem finančnem okviru v povprečju znašali 0,86 odstotka bruto nacionalnega dohodka (BND) ali 0,37 milijarde evrov na leto, v prihodnjem pa 0,93 odstotka BND ali 0,52 milijarde evrov na leto, medtem ko naj bi imela Slovenija v obdobju 2021-2027 za 5,54 milijarde evrov ali 9,46 odstotka BND koristi na enotnem trgu, piše v razpredelnicah komisije.

Komisija je objavila tudi statistiko o neto položaju članic, in sicer dejansko povprečje v obdobju 2014-2018. Poleg petih neto plačnic - Nemčije, Nizozemske, Danske, Švedske in Avstrije, ki nasprotujejo zviševanju proračuna nad odstotek BND in se jih je prijelo ime "frugalnih pet", imajo negativen neto položaj še Belgija, Francija, Italija in Finska. Za Slovenijo komisija navaja pozitiven neto položaj v višini 1,13 odstotka BND ali 0,47 milijarde evrov.

Evropska komisija je maja lani predlagala sedemletni evropski proračun v vrednosti 1,11 odstotka BND EU. Tradicionalno najobsežnejši evropski politiki, kohezija in kmetijstvo, znašata okoli 60 odstotkov proračuna, vsaka približno 30 odstotkov. Ostale politike, med katerimi so nove prioritete, kot so migracije in varnost, pa 33 odstotkov.

Dogovora članic unije ni na vidiku, čeprav mnogi svarijo pred negativnimi posledicami, če kompromisa ne bo ob pravem času. Vselej zahtevna proračunska pogajanja tokrat še dodatno otežuje tako negotovost glede brexita kot samo dejstvo, da unijo zapušča velika neto plačnica.