c S
Odbor DZ za kulturo danes o predlogu zakona o kulturnem evru 06.11.2019 06:40 Ljubljana, 06. novembra (STA) - Odbor DZ za kulturo bo danes obravnaval predlog zakona o zagotavljanju sredstev za določene nujne programe v kulturi, znan kot zakon o kulturnem evru. Zakonski predlog je namenjen pospeševanju razvoja v kulturi, predvsem z investicijskimi in razvojnimi vlaganji, po predvidevanju ministrstva za kulturo pa bi se začel izvajati v letu 2021.

Po predlogu bi za investicijska in razvojna vlaganja v kulturi v letih od 2021 do 2027 potrebovali 122,6 milijona sredstev, v letu 2021 bi ta sredstva znašala 9,3 milijona evrov, nato pa bi progresivno naraščala do leta 2026, ko bi znašala 22,85 milijona evrov. Leta 2027 bi po predlogu spet znašala manj, in sicer 11,35 milijona evrov.

Med določene nujne programe v kulturi predlog zakona med drugim uvršča sanacijo najbolj ogroženih in najpomembnejših kulturnih spomenikov ter ohranjanje in obnovo najbolj ogrožene slovenske kulturne dediščine, ureditev osnovnih prostorskih pogojev in nakup opreme za javne zavode, katerih ustanoviteljica je država ali lokalna skupnost, ohranjanje in obnovo slovenske filmske, glasbene, baletne in plesne dediščine ter podporo rabi slovenskega jezika v digitalnem okolju.