c S
Prekinitev lastniških povezav med lekarnami in veledrogeristi 05.11.2019 20:33 Ljubljana, 05. novembra (STA) - Odbor DZ za zdravstvo bo v sredo obravnaval predlog sprememb zakona o lekarniški dejavnosti, ki prinaša podaljšanje prehodnega obdobja, v katerem morajo lekarne prekiniti lastniške povezave z veledrogeristi. Predlogu sprememb, ki "prehodno obdobje" podaljšuje na kar štiri leta, se predvidoma obeta podpora koalicijskih strank.

Poslanci so prepoved vertikalnih povezav uzakonili na predlog vlade Mira Cerarja decembra 2016 po številnih postopkovnih težavah. Določbe zakona izvajalcem lekarniške dejavnosti prepovedujejo lastniško povezovanje. Izvajalci lekarniške dejavnosti tako ne smejo neposredno ali posredno prek povezanih oseb ustanavljati, voditi ali nadzirati pravnih oseb, ki zdravila izdelujejo ali se ukvarjajo s prometom z njimi na debelo.

Ali drugače, lekarne po tej spremembi zakona ne smejo imeti v lasti veledrogerista, s čimer se je stanje izenačilo z veledrogeristi, ki že pred tem niso smeli imeti v lasti lekarne.

Prvotni rok za odpravo takih povezav in prilagoditev poslovanja je bil do konca januarja 2018, a so poslanci prehodno obdobje podaljšali do konca letošnjega leta.

To je po mnenju tokratnih predlagateljev - pod predlog sta se podpisali poslanski skupini LMŠ in SMC z Janijem Möderndroferjem (SMC) na čelu - še vedno prekmalu, zato predlagajo podaljšanje prilagoditvenega obdobja do konca leta 2021. Predlog sprememb zakona bodo poslanci obravnavali po skrajšanem postopku.

Opozorila o podaljševanju neenakosti pogojev poslovanja veledrogeristov

A v sekciji veletrgovcev z zdravili pri Trgovinski zbornici Slovenije opozarjajo, da so predlagatelji ob tem prezrli "dejstvo, da uskladitveno obdobje traja že od 27. januarja 2017 in ne upoštevajo dosedanje pasivnosti in javno napovedane nepripravljenosti zavezancev, da uskladijo lastništvo skladno z zakonom".

"Menimo, da predlog zakona ni v skladu z načelom enakopravnosti in zagotavljanjem konkurence, zato bi odložitev prepovedi vertikalnega povezovanja za izvajalce lekarniške dejavnosti predstavljalo podaljševanje neenakosti pogojev poslovanja veletrgovcev z zdravili, ki jih je v Sloveniji trenutno 99," je razvidno iz stališča sekcije veletrgovcev z zdravili. V njem še izpostavljajo, da jih 97 od njih deluje skladno s predpisi konkurenčnega prava.

Še vedno sporne povezave Lekarne Ljubljana in Mariborskih lekarn z veledrogeristoma

Izjemi sta občinska javna zavoda Lekarna Ljubljana in Mariborske lekarne, ki namreč še nista prekinila "vezi" z veledrogeristoma LL Grosistom oziroma Farmadentom. Lekarna Ljubljana se je to zakonsko določbo odločila izpodbijati na ustavnem sodišču, ki pa v tem primeru še ni odločilo.

Lekarna Ljubljana je svojega grosista ustanovila pred desetimi leti. Konec lanskega leta je družba LL Grosist zaposlovala 29 ljudi in ustvarila 68,29 milijona evrov prihodkov od prodaje, kar je dobrih pet odstotkov več kot predlani. Poslovno leto so zaključili s 724.713 evri čistega dobička, ki se je od predlani znižal za 19,5 odstotka.

Občine ustanoviteljice pa so zaradi določb, ki prepoveduje vertikalno povezovanje, prevzele neposredno lastništvo Farmadenta izpod okrilja Mariborskih lekarn, a to naj ne bi zadoščalo zahtevam spremenjene zakonodaje, zato naj bi podjetje skupaj s hčerinsko družbo GoPharm prodale do konca leta.

Prejšnja mestna oblast je vodila postopek prodaje. Za nakup se je zanimal Salus, a se je nova mestna uprava župana Saše Arsenoviča odločila postopek ustaviti, saj naj bi ponudnik svojo ponudbo pogojeval s tem, da si lastniki ne izplačajo dobičkov preteklih let.

Na mariborski občini so sicer prepričani, da je razmerje med Farmadentom in mestno občino usklajeno z veljavno zakonodajo in tako ne gre za povezano osebo v smislu zakona o lekarniški dejavnosti.

Farmadent, ki zaposluje 70 ljudi, je skupaj z odvisno družbo lani ustvaril 107,5 milijona evrov prihodkov od prodaje, kar je nekaj manj kot leto prej. Z 1,7 milijona evrov čistega dobička je tako daleč najbolj dobičkonosno mariborsko javno podjetje.

Vertikalne povezave v DZ že poskušali odpraviti

V sekciji veletrgovcev z zdravili ob tem še ocenjujejo, da se neenakost na trgu kaže skozi onemogočanje dostopnosti veletrgovcev, ki imajo lastništvo usklajeno z zakonodajo, do celotnega trga, ki ga tvori sistem javnih lekarn, preko javnih razpisov.

Predlagatelji sprememb zakona o lekarniški dejavnosti pa opozarjajo na nevarnost nastajanje oligopolov oziroma dupolov na trgu prometa z zdravili na debelo po izteku prehodnega obdobja. Glavna igralca na trgu veledrogeristov bi namreč ostala Salus in Kemofarmacija.

Ob tem v trgovinski zbornici poudarjajo, da veljavna pravna ureditev ne prepoveduje duopola ali celo monopola, pač pa določa pravila, kako je subjekt dolžan ravnati, če pridobi prevladujoč položaj na trgu.

V sredo bodo spremembe zakona o lekarniški dejavnosti že drugič v tem mandatu DZ na mizi članov pristojnega parlamentarnega odbora. Möderndorfer je junija poleg ureditve vprašanja neenakopravnega položaja galenskih zdravil predlagal tudi odpravo prepovedi vertikalnega povezovanja, a matičnega odbora z argumenti ni uspel prepričati.

Kot kaže, pa so v koaliciji bolj naklonjeni novemu predlogu za podaljšanju prehodnega obdobja, saj je predvidoma pričakovati, da ga bodo koalicijski poslanci podprli na sredinem odboru.