c S
Parlamentarni odbor soglasno za rešitev problematike dodatkov za nego slepih in slabovidnih otrok 05.11.2019 21:27 Ljubljana, 05. novembra (STA) - Odbor DZ za delo je soglasno podprl predlog zakona o izplačilu neizplačanega dodatka za nego otroka, ki rešuje problematiko dodatkov za nego slepih in slabovidnih otrok. Ministrstvo mora z izračuni dokazati, da je rešitev, po kateri bi pri izplačilu dodatkov za nazaj upoštevali njihovo sedanjo višino, ne pa tudi obresti, za upravičence ugodnejša.

Starši slepih in slabovidnih otrok so se morali namreč vse od leta 2003, ko je bil sprejet takratni pokojninski zakon, odločiti med dvema dodatkoma, in sicer med dodatkom za pomoč in postrežbo po zakonu, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter dodatkom za nego otroka po zakonu, ki ureja starševsko varstvo in družinske prejemke. Na podlagi napačnega tolmačenja, da dodatka nista združljiva, tako centri za socialno delo niso priznavali dodatka za nego, če so starši prejemali dodatek za pomoč in postrežbo.

Na krivičnost te rešitve so že dolgo opozarjali prizadeti starši, ministrstvo za delo, družino socialne zadeve in enake možnosti pa je sedaj pripravilo pravno podlago, s katero bodo starši upravičeni do izplačila obeh dodatkov za nazaj. Predlog tako po besedah ministrice za delo Ksenije Klampfer upravičencem omogoča povračilo neizplačanih dodatkov za nego otroka od leta 2003, hkrati pa jim daje pravico do uveljavitve povračila sodnih in izvršilnih stroškov, ki so jim nastali v tožbah zoper državo.

Predlog sicer poleg slepih in slabovidnih otrok zajema tudi otroke z motnjo v duševnem razvoju, ki so po polnoletnosti nadaljevali izobraževanje v posebnem programu.

Da je treba omenjenim otrokom in njihovim staršem končno popraviti krivice, so se strinjali vsi člani odbora za delo. Ob tem pa v razpravi ni manjkalo medsebojnih obtoževanj, kdo je za nastalo situacijo odgovoren in zakaj je trajalo tako dolgo, da je prišlo do poprave omenjenih krivic. Problematiko je dvakrat obravnavala tudi komisija DZ za peticije ter za človekove pravice in enake možnosti, kar je po mnenju njene predsednice Eve Irgl (SDS) tudi edini razlog, da imajo predlog danes na mizi.

Na poslanski "ping pong" o odgovornosti za počasno reševanje problematike se je odzvala tudi predstavnica staršev Andreja Pader Jagodič. Povedala je, da so naslavljali pobude na vse poslance in jih "obupano prosili za pomoč", a jih razen ministrice za delo in komisije za peticije ni slišal nihče.

Predstavniki staršev so imeli sicer k predlogu nekaj pripomb. Menijo, da bi bilo treba vanj nujno vključiti tudi višino obresti vsem oškodovanim in na ta način priznati, da jim je bila povzročena finančna škoda.

A je ministrica Klampferjeva pojasnila, da so se raje kot za obresti odločili za upoštevanje današnje višine dodatka. Če bi namreč v predlog vključili obresti, bi morali upoštevati zneske dodatka, ki so veljali tedaj in so bili precej nižji, na ta način pa bi starši dobili manj, je poudarila.

Vendar se vsi poslanci s tem pojasnilom niso zadovoljili. Nataša Sukič (Levica) je tako predlagala sklep, s katerim bi odbor ministrstvo pozval, da jim do petka posreduje izračune, ki dokazujejo navedbe ministrice, da bi bilo upoštevanje obresti za upravičence manj ugodno. "Mi želimo imeti to analizo črno na belem, da ne bi nehote prišlo do novih krivic," je pojasnila. Njen predlog so po krajši prekinitvi seje člani odbora tudi izglasovali.

Člani odbora so sprejeli še nekaj dopolnil, s katerimi so upoštevali nomotehnične pripombe zakonodajno-pravne službe. Ta je sicer opozorila tudi na morebitno spornost ureditve glede slabšega položaja tistih staršev, ki so izbrali dodatek za nego, in ne dodatka za pomoč in postrežbo. A je ministrica pojasnila, da so zabeležili le en tak primer in ga bodo rešili individualno.