c S
Velenjski mestni svetniki sprejeli osnutek odloka o proračunu za leto 2020 05.11.2019 13:06 Velenje, 05. novembra (STA) - Velenjski mestni svetniki so na današnji seji potrdili osnutek odloka o proračunu za leto 2020. Kot je na seji povedal velenjski podžupan Peter Dermol, so s proračunom prihodki in prejemki načrtovani v višini 51,4 milijona evrov, odhodki iz izdatki pa naj bi znašali 55,6 milijona evrov. Finančni primanjkljaj bo tako znašal 4,2 milijona evrov.

Po Dermolovi oceni se bo največ prihodkov v velenjski proračun za naslednje leto steklo iz naslova davkov, in sicer v višini 26,5 milijona evrov. Transferni prihodki so načrtovani v višini 11,4 milijona evrov. Iz naslovna nedavčnih prihodkov je načrtovanih dobrih devet milijonov evrov, kapitalski prihodki pa so načrtovani v višini nekaj več kot 680.000 evrov. Iz državnega proračuna in EU pa se občina nadeja 8,6 milijona evrov.

Največ odhodkov in izdatkov bo prihodnje leto šlo za programe v kulturi, delovanje in vzdrževanje vrtcev, investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest ter za administracijo občinske uprave.

Po podžupanovih napovedih se bo velenjska občina prihodnje leto zadolžila v višini 470.000 evrov neto, čeprav je v proračunu v ta namen načrtovanih 2,8 milijona evrov, za odplačilo dolga pa je občina zagotovila 2,3 milijona evrov.

Na decembrski seji bodo velenjski svetniki predvidoma sprejeli predlog proračuna za naslednje leto. Po njihovi oceni je proračun investicijsko naravnan, saj je v ta namen zagotovljenih 23,5 milijona evrov.

Svetniki so se na seji seznanili tudi z izvrševanjem letošnjega proračuna od januarja pa do konca junija. Prihodki in prejemki so bili v prvi polovici leta realizirani v višini 15,6 milijona evrov. Največ prihodkov je bilo z naslova dohodnine, najemnine za komunalno infrastrukturo, nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča ter najemnin za stanovanja in zemljišča.

Odhodki in izdatki so bili v prvih šestih mesecih doseženi v višini 17,3 milijona evrov, največ denarja pa je bilo namenjenega za delovanje in vzdrževanje vrtcev, administracijo občinske uprave, tj. za delovanje in dejavnosti občinske uprave in skupnih občinskih organov, razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem, tekoče in investicijsko vzdrževanje opreme in prostorov, nakup opreme in izvajanje različnih programov.

Na seji so svetniki sprejeli tudi sklep o ustanovitvi skupne občinske uprave Saša regije, v kateri bo poleg velenjske občine sodelovalo še devet občin iz Zgornjesavinjske in Šaleške regije.

Za ustanovitev skupne občinske uprave so se velenjski svetniki odločili, ker so se s sprejemom novele zakona o financiranju občin z namenom krepitve medobčinskega sodelovanja spremenili pogoji za pridobitev sredstev iz državnega proračuna za sofinanciranje skupnih občinskih uprav, povečalo se je tudi število delovnih področij s pet na skupno 11.

Občine Zgornjesavinjske in Šaleške regije so zato izrazile interes za ustanovitev organa skupne občinske uprave, ki bi izvajal nekatere naloge za boljšo organizacijo in izvedbo skupnih občinskih nalog ter pridobitev večjega odstotka sofinanciranja teh nalog s strani države.

Nekatere svetnike je zanimalo, kaj za Velenje pomeni napovedana selitev uprave Gorenja v Ljubljano. Kot je pojasnil Dermol, so se prejšnji teden sestali z vodstvom Gorenja, ki jim je zagotovilo, da se število delovnih mest na lokaciji v Velenju ne bo zmanjšalo.

Dejal je tudi, da so predstavnike Gorenja povabili na današnjo sejo ali na decembrsko, pisnega odziva na njihovo povabilo niso prejeli, prejeli pa so le zagotovilo, da se bodo v Gorenju ustrezno odzvali.