c S
Na londonski borzi obeležili skorajšnjo prvo obletnico kotacije NLB 05.11.2019 11:00 London, 05. novembra (STA) - Na londonski borzi so danes obeležili skorajšnjo prvo obletnico začetka kotacije delnic NLB. Ob tej priložnosti so vodilni predstavniki banke in borze zgodbo o odhodu na londonsko borzo ocenili kot uspeh.

Na londonsko borzo so pod imenom NLB uvrščena globalna potrdila o lastništvu (GDR). Gre za prenosljiv vrednostni papir, ki ga izda banka in služi kot nadomestni finančni instrument za delnice nekega tujega podjetja, s katerimi se trguje v tujini. Vsako delnico sestavlja pet GDR.

Delnice NLB kotirajo obenem tudi na ljubljanski borzi, vrednostni papirji največje slovenske banke pa so bili na obe borzi uvrščeni 14. novembra lani. Pri tem okoli 95 odstotkov vrednostnih papirjev kotira na londonskem trgu.

Po besedah vodje primarnega trgovanja za srednjo in južno Evropo na londonski borzi Axla Kalinowskega je zgodba s kotacijo delnic NLB uspešna zgodba tako v pripravi javne ponudbe delnic kot po njej.

Banka je privabila mednarodno strukturo vlagateljev (polovica jih je iz Velike Britanije, poleg tega pa prihajajo tudi iz ostalih delov Evrope in ZDA), vrednost delnice je narasla, NLB pa je sredstva zbrala tudi po začetku kotacije.

Kalinowski v NLB vidi atraktiven dodatek k trgovanju, saj je regija še vedno rastoča in so priložnosti v njej jasne. Slovenijo in regijo je kotacija postavila na svetovni finančni zemljevid, je dodal, temu pa je pritrdil tudi predsednik uprave NLB Blaž Brodnjak.

Na londonski borzi kotira več bank iz regije srednje, vzhodne in južne Evrope, delnica NLB pa se s temi dobro primerja, je dejal Kalinowski. Ker je delnica NLB še v zgodnji fazi, je prepričan, da bo interesa še več.

Pomembno pa je po njegovih besedah najti pravo ravnotežje med likvidnostjo delnice in iskanjem kakovostne lastniške strukture, ki je nekoliko bolj dolgoročno naravnana. Ta trenutno tudi prevladuje.

Kotacija v Londonu je po Brodnjakovih besedah privilegij, saj banki zagotavlja dostop do globalnih vlagateljev in do analitikov ter drugih uglednih ustanov finančnega sektorja. Model privatizacije NLB je po njegovem prepričanju vzor za celotno regijo glede globalnega dometa.

NLB, tako Brodnjak, je danes v zelo dobri formi in je do zdaj uresničevala zadane cilje in pričakovanja vlagateljev.

Še naprej bo vlagala v Sloveniji in regiji. Razmišljajo še o Albaniji in izboljšanju tržnega položaja v Srbiji, kjer aktivno preučujejo možnosti glede povečanja tržnega deleža, pri čemer podrobnosti ne more izdati. V medijih se sicer kot tarčo omenja Komercialno banko.

Po privatizaciji že sodelujejo spet v čezmejnem financiranju, Evropsko centralno banko so zaprosili za ponoven zagon lizinškega posla in to v vsej regiji, prav tako to velja za faktoring. Potencial vidijo tudi v zavarovalnih storitvah in upravljanju s premoženjem.

Prvi nadzornik NLB Primož Karpe je medtem poudaril, da so se s kotacijo v Londonu izpostavili budnemu nadzoru velikega bazena vlagateljev. Zelo ponosen je nad kakovostjo lastniške strukture, ki je zelo mednarodna.

Karpeta ni strah za prihodnost NLB in z leti bo tudi delnica to po njegovi oceni pokazala. Prepričan je tudi, da NLB "ne bo nikoli več razočarala".

Najvišji zaključni tečaj delnic NLB na ljubljanski borzi je bil sicer v zadnjem letu dni pri 65 evrih, najnižji pa pri 54 evrih. V ponedeljek je bil njihov zaključni tečaj pri 54,80 evra. Tržna kapitalizacija banke na ljubljanski borzi je nekaj manj kot 1,1 milijarde evrov, skupni promet z delnico pa je do konca oktobra letos po podatkih Ljubljanske borze dosegel 39,7 milijona evrov.

GDR NLB na londonski borzi so medtem najvišji zaključni tečaj dosegli čisto ob koncu 2018 pri 13,01 evra, najnižjega pa sredi septembra letos pri 10,52 evra. Ob koncu ponedeljkovega trgovanja je bila vrednost GDR pri 10,72 evra, tržna kapitalizacija pa prav tako pri nekaj manj kot 1,1 milijarde evrov. Skupni promet z GDR banke je bil od začetka kotacije do konca letošnjega oktobra po podatkih londonske borze pri okoli 178 milijonih evrov.

Kotacija delnic na obeh borzah je bila zaključek lanske javne ponudbe delnic, s katero je država uresničila zavezo o privatizaciji največje slovenske banke zaradi njene obsežne sanacije ob koncu 2013. Lani je država na ta način po ceni 51,5 evra na delnico oz. 10,30 evra na GDR prodala 65 odstotkov banke, letos pa je prek borze po ceni 54,75 evra za delnico oz. 10,95 evra za GDR prodala še 10 odstotkov minus eno delnico.

Država je tako ostala največja posamična lastnica banke z nadzornim deležem, NLB pa ima ob tem razpršeno lastništvo, ki ga sestavljajo institucionalni vlagatelji iz regije, Evrope in preostalega sveta pa tudi nekaj malih vlagateljev. Večino delničarjev (63,02 odstotka) v lastniški strukturi na 10. september predstavlja Bank od New York Mellon kot depozitar.

V strukturi delničarjev so poleg Republike Slovenije navedeni le trije največji posamični nedržavni lastniki. To so Evropska banka za obnovo in razvoj, ki ima 7,125-odstotni lastniški delež, britanski upravljavec premoženja Schroders s 5,048-odstotnim deležem in ameriška finančna družba Brandes Investment Partners z deležem med petimi in desetimi odstotki.