c S
Upravniki večstanovanjskih objektov z več kršitvami glede zbora etažnih lastnikov 04.11.2019 15:16 Ljubljana, 04. novembra (STA) - Stanovanjski inšpektorji inšpektorata za okolje in prostor so med nadzorom 25 naključno izbranih upravnikov večstanovanjskih objektov ugotovili, da dva lani nista sklicala zbora etažnih lastnikov, trije pa niso sestavili zapisnika zbora lastnikov v 30-dnevnem roku po vsakem zboru. Proti vsem petim so uvedli prekrškovne postopke.

Inšpektorji so nadzor opravili nad upravniki objektov po vsej Sloveniji. Preverjali so, ali so lani v naključno izbranih večstanovanjskih stavbah sklicali in izvedli zbor etažnih lastnikov, sestavili zapisnike izvedenih zborov v predpisanem 30-dnevnem roku ter etažnim lastnikom predložili letno poročilo o upravljanju objekta za leto 2018, so prek spletnih strani vlade sporočili z inšpektorata za okolje in prostor.

Letno poročilo so upravniki predložili v vseh 25 primerih. V dveh primerih upravnika nista sklicala zbora etažnih lastnikov, trije pa niso sestavili zapisnika zbora lastnikov v 30-dnevnem roku po vsakem zboru.

Inšpektorji so v vseh petih primerih uvedli prekrškovne postopke po uradni dolžnosti, ki še niso zaključeni. Stanovanjski inšpektorji lahko glede morebitnih ugotovljenih nepravilnosti pri upravljanju večstanovanjskih stavb proti upravnikom namreč ukrepajo le prekrškovno.

Cilj akcije je po navedbah inšpekcije zagotavljati pogoje za učinkovito upravljanje večstanovanjskih stavb in takšno stanje večstanovanjske stavbe, da je omogočena njena normalna raba. Glede na kršitve upravnikov, ki jih stanovanjski inšpektorji ugotovijo v tovrstnih akcijah nadzora, je za namen preventivnega delovanja stanovanjske inšpekcije smiselno z usmerjenimi akcijami nadzora nadaljevati tudi v prihodnje, so dodali.

Upravnike so ob tem pozvali k doslednemu spoštovanju zakonodaje na stanovanjskem področju. "Samo tako lahko zagotovijo kakovostno upravljanje, ki bo pripomoglo k zadovoljstvu etažnih lastnikov," so še navedli.