c S
Program porabe sredstev za podnebne spremembe v javni obravnavi 04.11.2019 12:58 Ljubljana, 04. novembra (STA) - Ministrstvo za okolje in prostor je v javno obravnavo dalo odlok o programu porabe sredstev sklada za podnebne spremembe v prihodnjem letu. Zainteresirana javnost lahko pripombe posreduje do 30. novembra. Prihodnje leto bo za ukrepe blaženja podnebnih sprememb in prilagajanja nanje na voljo 184 milijonov evrov sredstev.

V naslednjem letu ministrstvo pričakuje priliv v višini 70 milijonov evrov, iz letošnjega leta pa naj bi prenesli sredstva v višini 114 milijonov evrov.

Kot so danes sporočili z ministrstva, odlok o programu porabe sredstev sklada za podnebne spremembe za leto 2020 vključuje nadaljevanje sofinanciranja investicij občanov, ukrepov v podporo gospodarstvu, ukrepov za zmanjšanje izpustov v prometu in za učenje za trajnostni prehod v nizkoogljično krožno gospodarstvo.

Za občane vključuje sofinanciranje prek poziva Eko sklada za zamenjavo starih kurilnih naprav z novimi napravami na lesno biomaso ali s toplotnimi črpalkami. Za gospodarstvo vključuje ukrep finančne spodbude za podjetja za naložbe v trajnostno mobilnost, subvencije za začetne investicije v dejavnosti, pomembne za prehod v nizkoogljično, krožno in podnebno odporno gospodarstvo, ter nov ukrep za zelena delovna mesta.

Na področju prometa se bo spodbujalo razvoj trga alternativnih goriv v prometu, nakupe novih vozil za prevoz potnikov, ureditev in gradnjo infrastrukture za kolesarje, pešce in multimodalna vozlišča. Nadaljevalo se bo tudi spodbujanje trajnostne mobilnosti območij ohranjanja narave.

Odlok predvideva nadaljevanje ukrepa trajnostna lesena gradnja in gradnja dela ureditev Hidroelektrarne Mokrice, izvajanje ukrepov ohranjanja biotske raznovrstnosti, sofinanciranje programov odprave posledic naravnih nesreč in nadaljevanje ukrepa gradnja in obnova večnamenskih akumulacij.

Kot so še navedli na ministrstvu, se bo sredstva namenilo še za mednarodno podnebno pomoč, sofinanciranje projektov, za katere je Evropska komisija odobrila sofinanciranje iz programa Life, ter za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij.