c S
Preživninski sklad obeležil 20 let delovanja 31.10.2019 12:23 Ljubljana, 31. oktobra (STA) - Preživninski sklad je oktobra obeležil 20 let delovanja. Sklad otrokom, ki imajo določeno preživnino, a te ne prejemajo ali je ne prejemajo redno, izplačuje nadomestilo preživnine ter plačevanje terja v njihovem imenu. Na skladu pa so ob obletnici izpostavili, da je velik uspeh dvig zavedanja o obveznosti plačevanja preživnine.

Preživninski sklad je začel delovati oktobra 1999, prvo nadomestilo pa je izplačal januarja 2000. Leta 2013 se je združil s skladom za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov, od 1. januarja 2017 pa deluje v okviru Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS, so spomnili v sporočilu za javnost.

Sklad s svojim delovanjem skrbi za zagotavljanje pravice do nadomestila preživnine. Zavezanec je preživnino dolžan izplačevati na podlagi sodbe ali sklepa sodišča oz. na osnovi dogovora na pristojnem centru za socialno delo. Če je ne plačuje ali jo plačuje neredno, je mladoletni otrok lahko upravičen do nadomestila preživnine, ki ga izplačuje sklad. Izterjava preživnine je lahko dolgotrajen in drag proces, zato redno izplačevanje nadomestila pripomore k socialni varnosti otrok.

Kot so zapisali, je velik uspeh delovanja preživninskega sklada dejstvo, da se prav zaradi njegovega obstoja vedno več preživninskih zavezancev zaveda obveznosti plačevanja preživnine in začnejo preživnino za otroke plačevati redno.

Od leta 2000 do vključno oktobra 2019 so izplačali nadomestila preživnine 12.640 otrokom v skupni vrednosti 56.664.864 evrov. Oktobra so izplačali preživnino 2604 upravičencem za 3321 otrok. Skupna višina nadomestil pa znaša 283.894,24 evra.

Višina nadomestila preživnine se usklajuje s količnikom uskladitve preživnin in nadomestil preživnin, odvisna pa je od otrokove starosti. Otroci do šestega leta trenutno prejemajo 76 evrov nadomestila, otroci do 14. leta okoli 84 evrov, starejši od 14. let pa okoli 99 evrov.