c S
V Sloveniji in celotni EU lani rahla rast deleža dajatev v BDP 01.11.2019 11:38 Luxembourg, 01. novembra (STA) - Obseg pobranih javnih dajatev, to je seštevek vseh davkov in prispevkov, izraženo v deležu bruto domačega proizvoda (BDP), se je lani v Evropi rahlo povečal. V EU je porasel s 40,2 na 40,3 odstotka, v območju evra pa z 41,5 na 41,7 odstotka. Rast je bilo opaziti tudi v Sloveniji, ugotavlja Eurostat.

Obseg pobranih javnih dajatev v razmerju do BDP se med posameznimi državami članicami močno razlikuje. Najvišjega je evropski statistični urad že četrto leto zapored izmeril v Franciji (48,4 odstotka). Sledijo Belgija (47,2 odstotka), Danska (45,9 odstotka) in Švedska (44,4 odstotka).

Najnižji pa je bil ta delež lani na Irskem (23,0 odstotka), sledijo Romunija (27,1 odstotka), Bolgarija (29,9 odstotka), Litva (30,5 odstotka) in Latvija (31,4 odstotka).

Čeprav se je lani nekoliko povečal, pa v Sloveniji delež javnih dajatev v BDP zaostaja za povprečjem v EU - leta 2018 se je oblikoval pri 37,9 odstotka, kar je 0,3 odstotka več kot leto prej. Prav tako se je povečal v še 15 državah članicah, medtem ko se je v sedmih zmanjšal.

Eurostat opaža, da se lestvica spremeni, če vsako obliko javnih dajatev opazujemo ločeno. Pri obdavčitvi dela in premoženja denimo vodi Danska z 28,9-odstotnim deležem v BDP, sledita Švedska in Belgija, medtem ko zadnja mesta lestvice zasedajo Romunija (4,9 odstotka) ter Litva in Bolgarija. Slovenija se v tej primerjavi s 7,8-odstotnim deležem v BDP uvršča globoko pod povprečje.

Je pa precej nad povprečjem območja evra in celotne EU po deležu pobranih socialnih prispevkov; za leto 2018 ga je Eurostat izračunal pri 15,8 odstotka BDP. Višji je ta delež le še v Franciji (18 odstotkov) in Nemčiji (17,1 odstotka). Najmanjši delež socialnih prispevkov v BDP imajo na drugi strani Danska (0,9 odstotka), Švedska in Irska.

Finančna in gospodarska kriza je močno vplivala na obseg pobranih javnih dajatev. Od zadnjega vrha v letu 2007 se je delež pobranih dajatev v letih 2008 in 2009 v EU zmanjšal, od tedaj pa z izjemo let 2014 in 2015 spet postopoma raste.