c S
V DZ v ponedeljek podpisi za enako plačilo malice vseh v komunali 01.11.2019 11:38 Ljubljana, 01. novembra (STA) - Sindikat komunale, varovanja in poslovanja z nepremičninami Slovenije bo skupaj z Zbornico komunalnega gospodarstva pri Gospodarski zbornici Slovenije v ponedeljek DZ predal prek 7000 podpisov za spremembo zakona, ki ureja višino regresa za prehrano med delom. Cilj je izenačiti znesek za malico za delavce v javnih in zasebnih komunalnih podjetjih.

Kot so ta teden spomnili v sindikatu in zbornici, je zakon o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov v veljavi od leta 1997, pri čemer pa od uveljavitve zakona za uravnoteženje javnih financ zavezuje le še subjekte v večinski lasti lokalnih skupnosti oziroma države. Med ta podjetja spada tudi večina komunalnih podjetij v Sloveniji.

Omenjeni zakon med drugim opredeljuje maksimalno višino povračila stroškov prehrane med delom. Najvišji regres za prehrano je omejen na 4,61 evra na dan, medtem ko je po kolektivni pogodbi komunalne dejavnosti pravica povračila določena v višini 6,12 evra.

"S tem prihaja v komunalni dejavnosti do občutnih anomalij, saj delavci komunalnih podjetij v lasti lokalnih skupnosti na letni ravni prejmejo približno 390 evrov regresa za prehrano med delom manj kot delavci v komunalnih podjetjih zasebnega sektorja," so opozorili v sindikatu in zbornici.

"To jih postavlja v neenakopraven položaj, predvsem glede na dejstvo, da so številna delovna mesta v komunalni dejavnosti visoko fizično intenzivna in so ti zaposleni prikrajšani za možnost oskrbe z ustrezno prehrano, ki je ključnega pomena za kakovostno opravljanje njihovega dela," so dodali.

Sindikat in zbornica se zato zavzemata, da se zakon spremeni tako, da bo omogočal, da se v dejavnostih, kjer je sklenjena kolektivna pogodba, uporablja kolektivna pogodba dejavnosti, in ne zakon.

Predstavniki obeh organizacij, ki sodita pod okrilje Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) in Gospodarske zbornice Slovenije, so zbiranje podpisov za spremembe zakona napovedali že konec avgusta.

Zbrali so jih prek 7000, DZ pa jih bodo predsednica sindikata Majda Marolt, predsednica ZSSS Lidija Jerkič in direktor zbornice Sebastijan Zupanc predali v ponedeljek.