c S
Sviz pozval k reviziji poslovanja javnih univerz 29.10.2019 13:26 Ljubljana, 29. oktobra (STA) - Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz) je ministra za izobraževanje, znanost in šport Jerneja Pikala pozval, da na računsko sodišče naslovi predlog za izvedbo revizije ustreznosti poslovanja vseh treh javnih univerz v Sloveniji. Od ministra pozitiven odziv na pobudo pričakujejo v najkrajšem času.

Kot je v javnem pozivu ministru zapisal glavni tajnik sindikata Branimir Štrukelj, v zadnjih tednih spremljajo skrajno zaskrbljujoča medijska poročanja glede nečednega poslovanja in številnih spornih praks tako na ljubljanski kot na mariborski univerzi.

Zaradi vedno novih presenetljivih odkritij zlorab s strani določenih krogov oziroma privilegiranih posameznikov, zaposlenih v javnih visokošolskih zavodih, v Svizu menijo, da bi bilo nujno izvesti neodvisen in sistematičen zunanji pregled poslovanja univerz in njihovih članic na državni ravni.

"S tem bi poskrbeli, da se preprečijo nadaljnje zlorabe ter zagotovijo pogoji za zakonitost, preglednost in gospodarno in namensko porabljanje proračunskih sredstev," je ocenil Štrukelj. Ministra je zato pozval, da se na neodvisni in najvišji organ nadzora celotne javne porabe v Sloveniji obrne v skladu s 25. členom zakona o računskem sodišču.

V Svizu pričakujejo, da se bodo na pristojnem ministrstvu s pozivom strinjali ter da bodo računskemu sodišču predlagali takojšnjo sprožitev potrebnih postopkov. Z njimi bi dosegli, da v prihodnje ne bo prihajalo do zlorab instituta civilnih pogodb, neupravičenega izplačevanja dodatkov, netransparentne porabe denarja, izkoriščanja mladih zaposlenih na fakultetah ter vseh tistih, ki niso del skupine privilegiranih.

Škoda za zaposlene ter celotno družbo na račun nezakonitega finančnega okoriščanja posameznikov je po njihovem mnenju prevelika in nesprejemljiva, posledice spornega poslovanja univerz pa se ne kažejo le v pomanjkanju sredstev za osnovne plače, opremo in razvoj, temveč tudi v padanju ugleda celotnega univerzitetnega sistema. Vodstva univerz tako po mnenju Sviza zavestno zavirajo znanstveni napredek in razvoj družbe ter podajajo in spodbujajo zgled nepoštenega ravnanja.

"Proračunska sredstva je treba varovati pred izgubo zaradi malomarnosti, zlorab, slabega upravljanja, napak, poneverb in ostalih morebitnih nepravilnosti, za katere lahko utemeljeno sumimo, da so na javnih visokošolskih zavodih v zadnjih letih postale že skoraj nekaj vsakdanjega," je zapisal Štrukelj.

Kot so še ocenili v sindikatu, je zato treba dokončno, nepristransko, neodvisno in čim prej preučiti ugotovljene nepravilnosti ter ustrezno k odgovornosti pozvati tiste posameznike, ki so ravnali v nasprotju s pravnimi predpisi in etiko, ter zahtevati povrnitev nastale škode v celoti.

POP TV je namreč v zadnjih tednih objavil niz prispevkov o izplačevanju dodatkov zaposlenim na Univerzi v Ljubljani iz tržne dejavnosti.