c S
S formularjem v pomoč čezmejnim delavcem pri prijavi dohodkov 29.10.2019 11:23 Koper, 29. oktobra (STA) - Čezmejni delavci v Sloveniji in Italiji se pogosto soočajo s težavami pri obdavčitvi dohodkov. V pomoč tem delavcem in s ciljem, da bi se izognili dvojni obdavčitvi, so partnerji projekta Xborder-Work pripravili dvojezični formular, ki bi ga že v prihodnjem letu lahko začela uporabljati številna podjetja.

Projekt, pri katerem poleg glavnega partnerja dežele Furlanije - Julijske krajine sodelujeta še Zavod RS za zaposlovanje in Slovensko deželno gospodarsko združenje (SDGZ), financiralo pa ga je Združenje evropskih obmejnih regij, so izvajali skupaj s pravniki in davčnimi svetovalci, ki so analizirali obstoječo zakonodajo in predlagali ukrepe, s katerimi bi lahko olajšali delo čezmejnim delavcem.

Kot je na današnji novinarski konferenci v Kopru pojasnil odvetnik Boštjan Starc, se projekt osredotoča na problematiko čezmejnih delavcev, katerih cilj je izogibanje dvojni obdavčitvi dohodkov. Velika razlika v zakonodaji je že glede prijave dohodkov, saj jih mora v Italiji zavezanec prijaviti sam, medtem ko v Sloveniji finančna uprava naredi obračun davka na dohodek.

Obstajajo primeri oseb, ki so zaposlene za polovični delovni čas v Sloveniji in za polovični delovni čas v Italiji, spet drugi ustvarijo dohodke v eni državi, prebivajo pa v drugi, in tu nastanejo težave. "Marsikdaj ti zavezanci pozabijo prijaviti dohodek v Italiji," v Sloveniji pa obratno ne uspejo uveljaviti stroškov za prevoz in prehrano, je navedel Starc.

Tako je nastala zamisel o pripravi informativnega dvojezičnega formularja, ki bi ga delodajalec izpolnil in ga posredoval delavcu, ta pa bi se z njim lahko obrnil na davčnega svetovalca. Formular vsebuje podatke o trajanju delovnega razmerja tekom določenega leta, o bruto plači in davčnem odtegljaju, podatki o izplačanih prispevkih in o olajšavah, ki jih je delavec izkoristil, ter podatki o povračilu stroškov.

Po besedah Mattea Feruglia iz SDGZ se po konservativnih ocenah v čezmejnem prostoru 10.000 oseb vsak dan vozi na delo čez mejo. Zaradi preglednosti in enostavnosti si obetajo, da bi formular že v prihodnjem letu lahko uporabili tudi delodajalci. Nenazadnje je pri oblikovanju formularja sodelovalo nekaj deset podjetij.

Dolgoročno pa si partnerji želijo, da bi formular kot uradni dokument začeli uporabljati davčni organi z obeh strani meje, ki bi si z njim lahko pomagali pri pravilnem tolmačenju prihodkov čezmejnega delavca, je dodal Feruglio.