c S
Iz programa razvoja podeželja do konca 2020 še 20 javnih razpisov 27.10.2019 19:36 Ljubljana, 27. oktobra (STA) - V okviru programa razvoja podeželja za tekočo finančno perspektivo je bilo doslej odobrenih 70 odstotkov in izplačanih 49,6 odstotka sredstev, upravičenci so prejeli 549,1 milijona evrov. Do konca izvajanja te perspektive, torej do konca leta 2020, bo ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano objavilo še 20 javnih razpisov.

To predvideva nov okvirni terminski načrt objave razpisov po zadnji spremembi programa razvoja podeželja za obdobje 2014-2020, so sporočili z ministrstva.

Do konca leta 2020 bo tako objavljenih še pet javnih razpisov za podpore za naložbe v kmetijska gospodarstva, štirje razpisi v okviru ukrepa sodelovanje (med drugim za horizontalno in vertikalno sodelovanje med udeleženci v dobavni verigi) in dva javna razpisa za podporo za novo sodelovanje v shemah kakovosti.

Poleg tega bodo v tem času po napovedih objavili še po en razpis za podpore za naložbe v predelavo/trženje in/ali razvoj kmetijskih proizvodov, za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva, za nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa ter za podpore za majhne kmetije in za mlade kmete prevzemnike.

Prav tako je predvidena še objava enega razpisa v okviru ukrepa Leader, in sicer za pripravo in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine.

Ob tem so na ministrstvu izpostavili, da bodo do konca tekoče finančne perspektive objavili tudi težko pričakovana javna razpisa za izgradnjo širokopasovne infrastrukture (predvidoma še decembra letos) ter za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti, v okviru katerega se na novo uvajajo tudi nepovratna sredstva (predvidoma marca).

Ministrstvo od tej priložnosti poziva potencialne upravičence, da pravočasno pripravijo potrebne dokumente in soglasja, kot so npr. poslovni načrti, okoljevarstvena soglasja, gradbena dovoljenja.

Doslej je bilo v okviru tekočega programa razvoja podeželja razpisanih 55 javnih razpisov.