c S
V Krškem potrdili rebalans letnega proračuna in osnutek proračunov za prihodnji leti 27.10.2019 09:36 Krško, 27. oktobra (STA) - Krški svetniki so na četrtkovi redni seji potrdili rebalans proračuna tekočega leta in po prvi obravnavi še osnutek proračunov za prihodnji leti. Po sprejetem rebalansu prihodki letošnjega proračuna znašajo 43,6 milijona in odhodki 40,6 milijona evrov. Leta 2020 naj bi imela krška občina 41,5 milijona evrov odhodka in leta 2021 40,2 milijona evrov.

Po podatkih krške občine naj bi občinski dohodki prihodnje leto dosegli 39,2 milijona evrov, za naložbe pa naj bi občina odštela nekaj več kot 17 milijonov evrov. Leta 2021 naj bi ob 39,9 milijona evrov prihodka za naložbe namenila 16,2 milijona evrov.

Krški župan Miran Stanko je med večjimi načrtovani naložbami prihodnjega leta navedel prenovo in hkratno gradnjo prizidka gasilskega doma krških poklicnih gasilcev in prostovoljnih gasilcev z Vidma ob Savi, gradnjo prizidka krške Valvasorjeve knjižnice, novega otroškega vrtca na Senovem in končanje gradnje prizidka ter prenove kuhinje na Osnovni šoli Koprivnica.

Občina med drugim načrtuje tudi modernizacijo občinskih cest, ureditev kolesarskih povezav Krško-Kostanjevica na Krki in Krško-Sotelsko-Brestanica, izdelavo projektne dokumentacije za savski most za pešce z Vidma do starega mestnega jedra, gradnjo mrliške vežice na Stranjah, komasacijo in agromelioracijo Veliki Podlog, namakanje kmetijskih zemljišč, program namakanja Kalce-Naklo in komunalno infrastrukturo Veliki Podlog.

Stanko je kot novost prihodnjega leta navedel še projekte v okviru participativnega proračuna. Kot je dejal, gre za 26 predlogov občanov in drugih pobudnikov, ki so jih izglasovali med 50 prispelimi predlogi.

Krški svetniki sicer lahko predloge in pripombe glede predlaganih osnutkov oddajo do 6. novembra, je še opozoril Stanko.

Krški svetniki so sicer na svoji zadnji seji potrdili tudi osnutek načrtov prenove in vzdrževanja občinskih cest do leta 2024. Za redno in investicijsko vzdrževanje občinskih cest, za naložbe, nakupe zemljišč in strokovni nadzor pri gradnji so v Krškem za prihodnja štiri leta predvideli skupaj nekaj več kot 10 milijonov evrov oz. približno 2,5 milijona evrov letno.