c S
DS v ponedeljek o vetu na zakon o izbrisih v bankah in na zvišanje postavke za študentsko delo 25.10.2019 15:27 Ljubljana, 25. oktobra (STA) - Državni svet bo na ponedeljkovi izredni seji odločal, ali bo vložil odložilni veto na zakon o izbrisih v bankah ter na novelo zakona za uravnoteženje javnih financ, ki zvišuje urno postavko za študentsko delo. Oba predloga za veto je vložila interesna skupina delodajalcev.

Zakon za zagotovitev sodnega varstva po izbrisih v bankah je DZ potrdil v torek, zakon pa naj bi v skladu z odločbo ustavnega sodišča odpravil pomanjkljivosti sodnega varstva vlagateljev v podrejene obveznosti in delnice bank pred uvedbo izrednih ukrepov v letih 2013 in 2014.

Že pred sprejemom zakonskega predloga je Banka Slovenije napovedala vložitev zahteve za presojo ustavnosti, predvsem zaradi rešitve, po kateri bo ona financirala morebitno dosojene odškodnine. S tem naj bi se kršila prepoved monetarnega financiranja in naj bi se posegalo v njeno finančno neodvisnost. V neskladju z ustavo so po njihovem mnenju še določilo o razkritju identitete vlagateljev ob izplačilu morebitno dosojene odškodnine, omejitev višine odškodnine in posebno pavšalno nadomestilo za male nepremožne vlagatelje.

Očitkom se je pridružila tudi interesna skupina delodajalcev v državnem svetu, ki predlaga, da DS na zakon vloži odložilno veto. Interesna skupina namreč meni, da sprejeti zakon postopka pravnega varstva nekdanjih imetnikov podrejenih obveznosti bank ne ureja ustrezno.

Po njihovem mnenju ne odpravlja številnih pomislekov glede izključne pristojnosti sodišč za sojenje v sporih po omenjenem zakonu, vprašanj, povezanih z določanjem sodnih taks, uporabo postopkov za sojenje v gospodarskih sporih, vprašanja varstva osebnih podatkov tožnikov in vprašanja izvensodnega izplačila pavšalnega nadomestila nekaterim nekdanjim imetnikom kvalificiranih obveznosti bank.

Ker zakon po njihovem mnenju ne zagotavlja ustrezne implementacije odločbe ustavnega sodišča, saj ne vzpostavlja učinkovitega sodnega varstva za nekdanje imetnike kvalificiranih obveznosti bank, interesna skupina predlaga, da državni zbor ponovno odloča o zakonu.

Tudi veto na novelo zakona za uravnoteženje javnih financ predlaga interesna skupina delodajalcev. Zakon, ki ga je DZ sprejel v torek, določa, da bruto urna postavka za študentsko delo ne bo smela biti nižja od 5,4 evra. Sprememba bruto urne postavke, ki trenutno znaša 4,89 evra, bo po predlogu začela veljati 1. januarja prihodnje leto.

Interesna skupina delodajalcev v predlogu za veto opozarja na postopek sprejemanja zakona, ki je bil sprejet brez sodelovanja socialnih partnerjev v okviru Ekonomsko-socialnega sveta. Poleg tega pa določitev bruto urne postavke za študentsko delo v višini 5,4 evra predstavlja preveliko podražitev študentskega dela, kar bi lahko privedlo ne le do zmanjševanja obsega omenjenega dela, temveč tudi do njegove dejanske ukinitve.

Opozorili so še, da delodajalec plača tudi prispevke za pokojninsko in zdravstveno zavarovanje in poškodbe pri delu, zato je bruto strošek za delodajalca še nekoliko višji. "Vsekakor pa je sporna že sama podlaga za izračun minimalne urne postavke, ki se enači z minimalno urno postavko delavca z minimalno plačo, čeprav gre za različni ravni usposobljenosti za delo," so še zapisali v predlogu za odložilni veto.

Državni svet bo o obeh predlogih odločal na ponedeljkovi izredni seji, če bo odložilna veta izglasoval, bo moral DZ o zakonih odločati znova.