c S
ESS potrdil spremembe pravil delovanja 25.10.2019 14:31 Ljubljana, 25. oktobra (STA) - Socialni partnerji so na današnji seji Ekonomsko-socialnega sveta (ESS) soglasno sprejeli spremembe pravil delovanja ESS ter spremembe protokola vlade in socialnih partnerjev o spoštovanju in spodbujanju socialnega dialoga. Po novih pravilih bodo lahko člani ESS v prihodnje obravnavali tudi nevladne zakonske predloge.

Kot so sporočili z ministrstva za delo, se bo s protokolom vlade in socialnih partnerjev o spoštovanju in spodbujanju socialnega dialoga vzpostavil dogovor, da bo vlada dosledno spoštovala in izvajala določila veljavnih pravil o delovanju ESS.

Tako brez predhodne vsebinske obravnave socialnih partnerjev na ESS ne bo sprejemala ali predlagala v sprejem predpisov, ki sodijo v temeljna ekonomska in socialna področja, ki jih v skladu s svojimi pravili obravnava ESS.

Spremembe pravil se nanašajo na del, kjer je predvideno sodelovanje ESS tudi v primerih, ko predloge zakonov v DZ vložijo ostali upravičeni predlagatelji. ESS sodeluje na način, da oblikuje stališča, mnenja in priporočila k tem predlogom zakonov.

Generalni sekretariat vlade bo po prejemu predloga zakona s področja delovanja ESS, ki ga bodo DZ predložili ostali upravičeni predlagatelji, hkrati s posredovanjem zakonskega predloga pristojnemu ministrstvu ali pristojni vladni službi gradivo posredoval tudi kolegiju ESS. V ta namen bo pristojno ministrstvo zagotovilo stališče do predloga.

Kolegij ESS bo lahko nato odločil o uvrstitvi zakonskega predloga v obravnavo na sejo ESS ali podal predlog za obravnavo na strokovnem odboru oziroma pogajalski skupini. O predlogu ESS bo odločil najpozneje v treh delovnih dneh. Obravnava zakonskega predloga bo morala biti na seji ESS zaključena pred rokom za posredovanje mnenja pristojnega ministrstva v obravnavo vladi.

Spremenjena pravila delovanja ESS in protokola bodo socialni partnerji podpisali v začetku novembra.

ESS je danes zasedal prvič po tistem, ko so delodajalci septembra prekinili socialni dialog. Niso se namreč strinjali s tem, da se predloge zakonov v DZ vlaga mimo ESS. Razburili so jih predlogi, ki jih v postopek vlaga Levica in bi bili lahko sprejeti brez soglasja socialnih partnerjev, tako kot se je to zgodilo lani v primeru novele zakona o minimalni plači.

Prakso, po kateri se zakone sprejema mimo ESS, so obsodili tudi sindikati, zato je predsednica Zveze svobodnih sindikatov Slovenije Lidija Jerkič septembra protestno odstopila s funkcije vodje ESS. Od danes ESS predseduje ministrica za delo Ksenija Klampfer.

Predstavniki vlade, delodajalcev in sindikatov so se zaradi zapleta v začetku oktobra s predsednikom vlade Marjanom Šarcem dogovorili, da bodo spremenili poslovnik ESS, in sicer tako, da bo ESS lahko obravnaval tudi nevladne predloge zakonov, ki jim bo vlada naklonjena, in to še preden bodo ti romali v parlamentarni postopek.