c S
Donos državnih naložb lani kljub prodaji NLB višji od ciljev 25.10.2019 13:23 Ljubljana, 25. oktobra (STA) - Donos na kapital naložb v lasti države in SDH je lani kljub pomembni spremembi portfelja zaradi prodaje NLB presegel načrte. Dosegel je 6,2 odstotka, kar je 0,3 odstotne točke manj kot leta 2017. Zmanjšala se je tudi skupna vrednost teh naložb in konec leta dosegla 10,1 milijarde evrov. Večina družb je poslovala skladno z načrti ali bolje.

Dobri rezultati upravljanja so se ob ugodnem gospodarskem okolju nadaljevali tudi v letu 2018, je vodstvo Slovenskega državnega holdinga (SDH) zapisalo v letnem poročilu o upravljanju kapitalskih naložb države in SDH za lani, ki ga je danes poslalo v DZ.

Družbe v upravljanju SDH so na letošnjih skupščinah za poslovno leto 2018 sklenile izplačati za skupaj 250,4 milijona evrov dividend državi in holdingu. Ta številka je višja od načrtovane v letnem načrtu upravljanja za 7,8 milijona evrov, čeprav je v skladu s pričakovanji precej nižja od višine izplačanih dividend za poslovno leto 2017, ko sta NLB in Telekom Slovenije izplačala izredne in visoke dividende.

Postopek prodaje 65-odstotnega lastniškega deleža države v NLB je bil zaključen novembra 2018. Junija letos je SDH prodal še 10 odstotkov minus eno delnico banke, tako da je v lasti države ostalo še 25 odstotkov plus ena delnica, s čimer ostaja največja posamična delničarka NLB.

SDH je lani intenzivno izvajal tudi dejanja v zvezi s prodajo 100-odstotnega lastniškega deleža Abanke, na podlagi katerih je v letošnjem juniju z Novo KBM sklenil kupoprodajno pogodbo.

Uspešno zaključeni prodajni postopki NLB in Abanke bodo negativno vplivali na bodočo ciljno donosnost kapitala kot tudi na načrtovano višino dividend, ki si jih v prihodnje lahko obeta državni proračun, v letnem poročilu napoveduje SDH. Obe banki sta namreč skupaj obsegali skoraj petino celotne vrednosti portfelja države, v zadnjih letih pa tudi izplačevali nadpovprečno visoke dividende.

Konec leta 2018 je imel SDH v upravljanju skupaj 74 aktivnih in 23 neaktivnih kapitalskih naložb (družbe v stečaju ali likvidaciji). Največja naložba med njimi je Dars, ki predstavlja skoraj tretjino vrednosti in ključno vpliva na doseženo dobičkonosnost na ravni portfelja kot celote.

Večina družb iz portfelja je v letu 2018 poslovala uspešno, beležila rast dobička in povišala dividendna izplačila. Da država in SDH nista prejela še višjega izplačila dividend, pa je poleg prodaje NLB kriva predvsem izguba v skupini HSE, so pojasnili v holdingu. Medtem so največje družbe iz finančnega sektorja, Luka Koper, Kontrola zračnega prometa Slovenije, Krka, Cinkarna, Unior in še nekatere druge podobno kot že leto prej beležile dobre poslovne rezultate oz. rast dobičkonosnosti.

Številne družbe v portfelju se soočajo z velikimi spremembami in izzivi, ugotavlja uprava SDH pod vodstvom Gabrijela Škofa. Največ izzivov vidi na področju izvajanja turistične strategije, energetike ter prometa in infrastrukture.