c S
Gospodarsko razpoloženje se še naprej slabša 25.10.2019 11:24 Ljubljana, 25. oktobra (STA) - Gospodarsko razpoloženje se je oktobra znova poslabšalo. Vrednost kazalnika gospodarske klime je bila za 0,7 odstotne točke nižja kot septembra in za 7,5 odstotne točke nižja kot oktobra lani. Na poslabšanje gospodarskega razpoloženja na mesečni ravni je najbolj vplivalo slabše razpoloženje med potrošniki, na letni pa v predelovalnih dejavnostih.

Na poslabšanje gospodarskega razpoloženja na mesečni ravni je vplivalo poslabšanje razpoloženja med potrošniki (za 0,3 odstotne točke), v gradbeništvu (za 0,2 odstotne točke) in v storitvenih dejavnostih (za 0,1 odstotne točke), kažejo podatki statističnega urada.

Kazalnik zaupanja v predelovalnih dejavnostih in kazalnik zaupanja v trgovini na drobno tokrat nista vplivala na poslabšanje gospodarskega razpoloženja.

Na letni ravni je na poslabšanje gospodarskega razpoloženja vplivalo predvsem poslabšanje razpoloženja v predelovalnih dejavnostih (za 4,3 odstotne točke), pa tudi v storitvenih dejavnostih (za 1,3 odstotne točke), med potrošniki (za 1,2 odstotne točke) in v gradbeništvu (za 0,7 odstotne točke).

Kazalnik zaupanja v trgovini na drobno tudi na letni ravni ni vplival na poslabšanje gospodarskega razpoloženja.

Statistični urad je danes objavil tudi podatke o poslovnih tendencah v oktobru. Kazalnik zaupanja v predelovalnih dejavnostih je oktobra na mesečni ravni ostal nespremenjen, na letni ravni je upadel za 11 odstotnih točk, od dolgoletnega povprečja pa je bil nižji za eno odstotno točko.

Na mesečni ravni se je izboljšal kazalnik pričakovana proizvodnja (za pet odstotnih točk). Kazalnika zaloge končnih izdelkov in skupna naročila sta se poslabšala za tri odstotne točke.

Vrednost kazalnika zaupanja v trgovini na drobno je bila oktobra za eno odstotno točko nižja kot mesec prej, enaka kot oktobra lani in za sedem odstotnih točk višja od dolgoletnega povprečja.

Od kazalnikov stanj in pričakovanj so se izboljšali kazalniki pričakovane prodajne cene, poslovni položaj in obseg zalog, medtem ko so se ostali kazalniki poslabšali. Kazalnik pričakovano zaposlovanje ostaja nespremenjen.

Vrednost kazalnika zaupanja v gradbeništvu je bila na mesečni ravni nižja za štiri odstotne točke, na letni pa za 14 odstotnih točk. V primerjavi z dolgoletnim povprečjem je bila višja za 18 odstotnih točk.

Kazalnik skupna naročila se je znižal za sedem odstotnih točk, vrednost kazalnika pričakovano zaposlovanje pa je ostala enaka kot prejšnji mesec.

Vrednost kazalnika zaupanja v storitvenih dejavnostih je bila glede na september nespremenjena, glede na lanski oktober pa za pet odstotnih točk nižja. V primerjavi z dolgoletnim povprečjem se je zvišala za devet odstotnih točk.

Kazalniki pričakovano zaposlovanje, poslovni položaj in pričakovano povpraševanje so se izboljšali, medtem ko sta se kazalnika zaposlovanje in povpraševanje poslabšala. Kazalnika pričakovane prodajne cene in izkoriščenost zmogljivosti sta ohranila vrednost iz prejšnjega meseca.