c S
Manj prejemkov zaradi ukinitve dodatka za delovno aktivnost se bo lahko poznalo denimo pri plačilu vrtca 24.10.2019 13:40 Ljubljana, 24. oktobra (STA) - Ministrstvo za delo je ob predlogu za ukinitev dodatka za delovno aktivnost pripravilo tudi nekatere izračune. Ti kažejo, koliko denarja manj bodo na ta račun prejeli posamezniki oziroma družina. Bodo pa nekateri zato na ta račun denimo nekoliko manj plačali za vrtec. STA objavlja dva primera izračuna prejemkov in transferjev z in brez dodatka.

Enostarševska družina z 2 otrokoma (na minimalni plači)

z DDA brez DDA

-------------------------------------------------------------------------------

Otroški dodatek 273,92 273,92

Denarna socialna pomoč 372,08 166,97

Državna štipendija do 18 let za 2 otroka 133,12 163,84

Pravica do prispevka za obv. zdr. zavarovanje 0 0

Pravica do razlike do polne vrednosti zdr. storitev (za 1) 31,98 31,98

Znižano plačilo vrtca (cena 454,7 eur) za 2 732,07 791,18

Subvencija malice za učence (za 2) 32 32

Subvencija malice za dijake (za 2) 96,8 96,8

Subvencija kosila za učence (za 2) 96 96

-------------------------------------------------------------------------------

Skupaj transferji RS/občine

- 2 otroka v vrtcu (OD,DP,DZ,VR) 1410,05 1264,05

- 2 otroka v OŠ (OD,DP,DZ,MU,KU) 805,98 600,87

- 2 otroka v SŠ (do 18 let OD,DP,DZ,MU,DŠ) 907,9 733,51

-------------------------------------------------------------------------------

Prejemki v denarju (OD,DP,DS)

- 2 otroka v vrtcu 646 440,89

- 2 otroka v OŠ 646 440,89

- 2 otroka v SŠ (do 18 let) 779,12 604,73

4- članska družina z 2 otrokoma (1 na minimalni plači, drugi brez zaposlitve)

z DDA brez DDA

-------------------------------------------------------------------------------

Otroški dodatek 245,8 245,8

Denarna socialna pomoč 421,45 216,34

Državna štipendija do 18 let za 2 otroka 163,84 194,56

Pravica do prispevka za obv. zdr. zavarovanje 0 0

drug starš zavarovan kot DČ brez plačila prispevka)

Pravica do razlike do polne vrednosti zdr. storitev (za 1) 63,96 63,96

Znižano plačilo vrtca (cena 454,7 eur) za 2 791,18 850,29

Subvencija malice za učence (za 2) 32 32

Subvencija malice za dijake (za 2) 96,8 96,8

Subvencija kosila za učence (za 2) 96 96

-------------------------------------------------------------------------------

Skupaj transferji RS/občine

- 2 otroka v vrtcu 1522,39 1376,39

- 2 otroka v OŠ 859,21 654,1

- 2 otroka v SŠ (do 18 let) 991,85 817,46

-------------------------------------------------------------------------------

Prejemki v denarju (OD,DP,DS)

- 2 otroka v vrtcu 667,25 462,14

- 2 otroka v OŠ 667,25 462,14

- 2 otroka v SŠ (do 18 let) 831,09 656,7

vir: MDDSZ