c S
Izdatki za varstvo okolja leta 2017 upadli za 14,9 odstotka 24.10.2019 13:39 Ljubljana, 24. oktobra (STA) - Skupna vrednost izdatkov za varstvo okolja je v letu 2017 znašala 193,95 milijona evrov. Glede na prejšnje leto se je znižala za 14,9 odstotka, je sporočil državni statistični urad. Gre za najnižjo raven v skoraj zadnjem desetletju.

Izdatki za varstvo okolja I, ki so seštevek investicij za varstvo okolja in tekočih izdatkov, zmanjšan za prihodke, dobljene v zvezi s sekundarnimi proizvodi in od aktivnosti v zvezi z varstvom okolja, so v letu 2017 znašali 151,34 milijona evrov in so bili glede na leto 2016 nižji za 20,9 odstotka.

Izdatki za varstvo okolja II, ki so seštevek izdatkov za varstvo okolja I, pristojbin in nabav za varstvo okolja ter subvencij oz. transferjev, zmanjšan za prihodke od aktivnosti v zvezi z varstvom okolja, dobljene od drugega sektorja, pa so v opazovanem obdobju znašali 193,95 milijona evrov, kar predstavlja že prej omenjeni 14,9-odstotni letni padec.

Delež bruto domačega proizvoda, ki ga predstavljajo izdatki za varstvo okolja I, je v letu 2017 znašal 0,35 odstotka in je bil v primerjavi z letom 2016 nižji za 25,7 odstotka. Izdatki za varstvo okolja II so v letu 2017 medtem znašali 0,45 odstotka bruto domačega proizvoda in so bili v primerjavi s prejšnjim letom nižji za 20,1 odstotka, še dodaja statistični urad.

Izdatki za varstvo okolja po obeh kategorijah so bili v absolutnem znesku najnižje po letu 2008, kamor segajo razpoložljivi podatki statističnega urada.