c S
Svet onkološkega inštituta tudi o možnosti upravnega spora glede vrnitve sanacijskih sredstev 24.10.2019 13:28 Ljubljana, 24. oktobra (STA) - Svet Onkološkega inštituta (OI) Ljubljana bo razpravljal o nadaljnjih korakih glede zaključka sanacije. OI je namreč že presegel zadane cilje, a se je pri zaključevanju postopka zapletlo zaradi sanacijskih sredstev, ki jih je OI moral vrniti v proračun. Vodstvo OI sedaj razmišlja o upravnem sporu, o katerem bo danes razpravljal tudi svet zavoda.

Na OI so namreč nezadovoljni zaradi odločitve vlade, ki je pritožbo OI na odločbo urada za nadzor proračuna o vrnitvi okoli treh milijonov evrov proračunskih sanacijskih sredstev zavrnila kot neutemeljeno. V inšpekcijskem nadzoru je urad namreč ugotovil, da OI ni izpolnjeval pogojev za porabo sanacijskih proračunskih sredstev, saj ob nakazilu sredstev novembra 2017 ni imel zapadlih neplačanih obveznosti do dobaviteljev. OI je neporabljena sredstva, ki jih je imel na posebnem računu, moral vrniti v 30 dneh po vročitvi sklepa vlade.

Kot je po odločitvi vlade navedla generalna direktorica OI Zlata Štiblar Kisić, so bili nad tem "presenečeni, predvsem pa močno razočarani, saj bi sredstva lahko koristno lahko uporabili za naše bolnike". Že takrat je napovedala, da bodo razmislili o sprožitvi upravnega spora s tožbo pri Upravnem sodišču RS, da denar obdržijo v dobro bolnikov.

Svet OI bo na današnji seji o tej temi razpravljal in morebiti podal mnenje vodstvu bolnišnice. O tožbi svet zavoda ne more odločati, saj je odločanje o tem po zakonu o zavodih, ustanovitvenem aktu in statutu zavoda v pristojnosti poslovodstva javnega zdravstvenega zavoda, so dodatno pojasnili na onkološkem inštitutu.

O predlogu izstopa iz sanacijskega programa so na OI sicer razmišljali že marca, saj zavod več let posluje pozitivno in skladno z načrti iz sanacije. Tudi prvo polovico letošnjega leta je končal pozitivnim poslovnim izidom, po ocenah pa bo leto 2019 končal z izravnanimi prihodki in odhodki.

Člani sveta OI bodo na današnji seji govorili še o implementaciji dokumenta o poklicnih kompetencah in aktivnostih v zdravstveni negi, na mizi pa bodo imeli tudi poročilo o izvajanju programa za obvladovanje čakalnih dob.