c S
KPK: Nad izplačevanjem avtorskih in podjemnih pogodb potreben dodaten nadzor 24.10.2019 13:21 Ljubljana, 24. oktobra (STA) - Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) je danes znova opozorila na nujnost jasnih določil glede izplačevanja dodatkov v javnih institucijah z namenom zagotavljanja čim višje stopnje transparentnosti porabe javnega denarja. Pristojno ministrstvo pozivajo k celoviti ureditvi in nadzoru tega področja.

Na KPK so ob nedavnih novih medijskih objavah o izplačilih dodatkov, avtorskih honorarjev in sklenjenih podjemnih pogodbah na nekaterih fakultetah ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter tudi posamezne univerze, ki sklepajo avtorske in podjemne pogodbe, pozvali, "naj vendarle celovito in sistemsko pristopijo k urejanju tega področja in določijo jasna pravila sklepanja tovrstnih pogodb oziroma dodeljevanja dodatkov ter zagotovijo ustrezen nadzor navedenega področja".

"Medijske objave zadnjih tednov o visokih zneskih, ki so jih nekatere članice Univerze v Ljubljani in Univerze v Mariboru nakazovale nekaterim zaposlenim, kažejo, da anomalije sistema ostajajo," so poudarili.

Opozorili so na lastne ugotovitve v sistemskem pregledu tega področja iz leta 2015, da ne obstaja ustrezno jasna opredelitev javne službe v visokem šolstvu in da posledično za delo visokošolskih delavcev v okviru polnega delovnega časa, ki ni namenjeno pedagoški dejavnosti, je pa financirano s strani države, ni neposrednega nadzora. Tako obstaja upravičeno tveganje, da posamezen visokošolski delavec v tem času lahko izvaja tudi delo, ki ne spada v njegovo osnovno delovno obveznost in je financirano iz drugih virov.

Spomnili so, da je po javno objavljenih podatkih iz leta 2015 razvidno, da je bila za avtorske in podjemne pogodbe v visokem šolstvu v 12 letih porabljena več kot milijarda evrov javnega denarja.

Prepričani so, da bi bilo treba "na eni strani jasno opredeliti redno delovno obveznost visokošolskih delavcev in na drugi vzpostaviti učinkovit mehanizem nadzora izrabe delovnega časa, s čimer bi se zagotavljala transparentnost, ki bi bila bistvena za omejevanje korupcijskih tveganj in krepitev integritete javnega sektorja."

Izpostavili so, da je tudi sodišče v zavrnitvi tožbe nekdanje ministrice za izobraževanje Stanke Setnikar Cankar zoper KPK opozorilo, "da so vsa sredstva osebe javnega prava javna sredstva, ne glede na različne vire pridobivanja sredstev. To velja tudi za sredstva, ki jih fakultete pridobijo na trgu, zato mora biti tudi dodeljevanje teh sredstev transparentno".