c S
Mol razmišlja o pritožbi na ustavno sodišče v zadevi Lekarna Bitenc 24.10.2019 11:35 Ljubljana, 24. oktobra (STA) - Mestna občina Ljubljana (Mol) se lahko na nedavno odločitev vrhovnega sodišča, ki je razsodilo, da je bila odpoved koncesije Lekarni Bitenc nezakonita, pritoži na ustavno sodišče. Odločitev o tem bodo na občini sprejeli v predpisanem roku 60 dni od prejema sodbe 16. oktobra, so pojasnili za STA.

Sodni stroški občine v zadevi so doslej znašali 17.941 evrov, odvetniški stroški 13.890 evrov, odškodnina pa 27.847 evrov, so še navedli na Molu.

Vrhovno sodišče je namreč pred dnevi glede spora med Molom in Lekarno Bitenc odločilo, da odpoved koncesijske pogodbe ni bila zakonita. Lekarniška dejavnost namreč predstavlja socialno javno službo, zato se v tem primeru ni mogoče neposredno opreti na določbe zakona, ki ureja gospodarske javne službe.

Mol je 8. junija 1999 izdala odločbo, s katero je Lekarni Bitenc podelila koncesijo za opravljanje lekarniške dejavnosti. Koncesijo je podelila za nedoločen čas, na podlagi izdane odločbe pa sta stranki 16. julija 1999 sklenili pogodbo o koncesiji za opravljanje lekarniške dejavnosti, prav tako za nedoločen čas. Mol je nato 6. aprila 2009 Lekarni Bitenc enostransko in brez razloga odpovedal koncesijsko pogodbo.

Vrhovno sodišče se je, ko je prvič odločalo o zakonitosti odpovedi koncesijske pogodbe, postavilo na stališče, da je odpoved tipična oblika prenehanja trajnega pogodbenega razmerja. Svojo odločitev je oprlo na določbe zakona, ki ureja gospodarske javne službe in sprva odločilo, da lahko lekarniška koncesija preneha tudi po diskrecijski volji koncendenta, torej Mola.

Lekarna Bitenc se je zato obrnila na ustavno sodišče. To se do upravičenosti Lekarne Bitenc do koncesije ni opredeljevalo. Je pa poudarilo, da bi moralo vrhovno sodišče upoštevati tudi sodbo upravnega sodišča, ki je pred tem razsodilo, da se lahko koncesija vzame iz krivdnih razlogov na strani lekarne, teh pa ni bilo.

Vrhovno sodišče je tako o primeru odločalo ponovno. Tokrat je izhajalo iz presoje, da lekarniška dejavnost predstavlja socialno javno službo, zato določbe zakona, ki ureja gospodarske javne službe, niso neposredno uporabljive in ni zakonske podlage za enostransko odpoved koncesijske pogodbe.

Zakon o lekarniški dejavnosti, ki je veljal v času odpovedi koncesijske pogodbe, namreč ni predvideval koncendentove nekrivdne odpovedi koncesije, glede trajanja koncesijske pogodbe pa je določal, da mora biti to vprašanje urejeno v sami pogodbi.

V Lekarni Bitenc so z odločitvijo vrhovnega sodišča zadovoljni, do Mola pa nimajo več odprtih odškodninskih zahtevkov. So pa po sporu, ki je bil rešen na upravnem sodišču, od Mola že prejeli okoli 20.000 evrov odškodnine zaradi izpada dohodka v času, ko je bila lekarna po krivdi občine en teden zaprta.