c S
Vlada za prednostno sanacijo po februarskih poplavah namenja pet milijonov evrov 24.10.2019 10:52 Ljubljana, 24. oktobra (STA) - Vlada je danes sprejela program odprave neposredne škode na stvareh, ki so jih povzročile poplave v februarju. Program je vreden 11,58 milijona evrov, za izvedbo prioritetnih obnov bo letos iz proračunske rezerve namenjenih pet milijonov evrov. Skupaj je bilo škode ob neupoštevanju škode na državnih cestah za 46,52 milijona evrov.

Poplave, ki so državo prizadele v začetku februarju, so škodo povzročile v 61 občinah. Skupna končna ocena neposredne škode je presegla 0,3 promile načrtovanih prihodkov državnega proračuna za letos (3,11 milijona evrov) in tako presegla prag za pomoč v skladu z zakonom o odpravi posledic naravnih nesreč, je na Twitterju spomnila vlada.

Vlada se je sicer s končno oceno neposredne škode zaradi februarskih poplav seznanila maja, ministrstvo za okolje in prostor pa je na podlagi zakona o odpravi posledic naravnih nesreč pripravilo program odprave neposredne škode na stvareh.

Pet milijonov evrov sredstev, ki jih vlada letos namenja za izvedbo prioritetnih obnov, se zagotavlja v okviru proračunske rezerve, v prihodnjih letih pa se bodo sredstva zagotavljala v okviru razpoložljivih sredstev virov integralnega proračuna.

"Namen in cilj programa je realizacija ukrepov, ki so potrebni za normalizacijo stanja na prizadetih območjih in preprečitev oz. omilitev čezmerne škode, do katere lahko pride v nadaljevanju, če se z zakonom opredeljeni ukrepi ne bi izvajali," so še poudarili na vladi.

Največ škode so februarske poplave pustile na vodotokih. Kot so maja pojasnili na vladi, je bilo te škode za 44,40 milijona evrov. Škode na gradbeno-inženirskih objektih je bilo za 1,74 milijona evrov, na gozdnih cestah za nekaj manj kot 280.000 evrov, na državnih cestah za okoli 160.000 evrov, na kmetijskih zemljiščih za približno 95.000 evrov, delna škoda na stavbah pa je bila ocenjena na nekaj manj kot 15.000 evrov.