c S
Na Slovenskih regionalnih dnevih o razvoju na obmejnih območjih in demografskih spremembah 24.10.2019 10:44 Bovec, 24. oktobra (STA) - V Bovcu se je začel simpozij Slovenski regionalni dnevi, dogodek, ki je namenjen predstavitvi in razpravi o načrtovanju in izvajanju regionalne politike. Udeleženci se danes posvečajo izkušnjam in izzivom spodbujanja razvoja na obmejnih območjih, v petek pa bodo razpravljali o demografskih spremembah.

Simpozij pod naslovom Demografske spremembe in regionalni razvoj organizira Geografski inštitut Antona Melika pri Znanstvenoraziskovalnem centru Slovenske akademije znanosti in umetnosti skupaj z ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo, službo vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, Slovenskim regionalnim razvojnim skladom in Združenjem regionalnih razvojnih agencij.

Simpozij je po navedbah organizatorjev tradicionalni dogodek, namenjen predstavitvi in diskusiji glede načrtovanja in izvajanja regionalne politike. Udeleženci predstavijo in ocenijo dosedanje aktivnosti ter skušajo z dialogom priti do novih sistemskih in metodoloških rešitev.

Z letošnjo temo, ki je posvečena demografskim spremembam in izzivom, ki jih te prinašajo, želijo organizatorji soočiti poglede resornih ministrstev oziroma vladnih služb, javnih skladov, agencij, regionalnih razvojnih agencij, občin, drugih regionalnih akterjev in strokovne javnosti.

Osrednja tema današnjega dela simpozija so izkušnje in izzivi spodbujanja razvoja na obmejnih območjih. Predstavljena bodo dosedanja prizadevanja in sistemske rešitve za uvajanje ukrepov na obmejnih območjih s ciljem ohranjanja poseljenosti in razvojne vitalnosti. Župan Občine Kočevje bo predstavil njihove izkušnje. Popoldanska okrogla miza pa bo namenjena ustanavljanju pokrajin v Sloveniji.

V petek bodo udeleženci razpravljali o demografskih spremembah, ki pomembno vplivajo na razvoj predvsem podeželskih, obmejnih in težje dostopnih območij. Predstavljena bo razvojna problematika teh območij, izzivi zagotavljanja storitev splošnega pomena za starejše v težje dostopnih podeželskih območjih na primeru Idrijsko-Cerkljanskega, pa tudi celovita demografska analiza s projekcijami za podeželska in urbana območja, so še napovedali organizatorji.