c S
Lani v Sloveniji spet več tujih neposrednih naložb 23.10.2019 14:38 Ljubljana, 23. oktobra (STA) - Konec leta 2018 je bilo v Sloveniji za 15,2 milijarde evrov tujih neposrednih naložb, kar je 8,6 odstotka več kot leto prej. Slovenskih neposrednih naložb v tujini je bilo za 6,1 milijarde evrov oz. 1,6 odstotka več kot konec predlanskega leta, je danes objavila Banka Slovenije. Gre za peto zaporedno leto rasti obsega tujih neposrednih naložb.

Rast naložb se je glede na 2017 celo nekoliko okrepila. Predlani se je namreč obseg tujih neposrednih naložb povečal za 986,4 milijona evrov oz. 7,6 odstotka na nekaj manj kot 14 milijard evrov.

V letu 2018 je bilo 535 milijonov evrov pritoka lastniškega kapitala, k čemur so največ prispevale tuje naložbe v predelovalnih dejavnostih ter dejavnosti trgovine, vzdrževanja in popravil motornih vozil, so zapisali v publikaciji Neposredne naložbe 2018.

Podjetja s tujimi lastniki so lani dosegla doslej najvišje dobičke (1,3 milijarde evrov) in posledično tudi izplačila dobičkov (739 milijonov evrov). Zadržani (reinvestirani) del dobičkov je znašal 540 milijonov evrov, kar je 53,6 odstotka več kot leta 2017.

Povprečna donosnost na povprečno stanje celotnih tujih neposrednih naložb je znašala 5,4 odstotka, kar je nekoliko več od povprečja v obdobju 2010-2017 (5,2 odstotka). V obdobju 1994-2018 so tuji lastniki vseskozi neto financirali slovenske družbe, transakcije dolžniških instrumentov pa so v letu 2018 skupno za 84 milijonov povečale neto dolg do tujih lastnikov.

Najpomembnejše države investitorice so bile Avstrija (3,6 milijarde evrov), Luksemburg (2,1 milijarde evrov), Švica (1,6 milijarde evrov), Nemčija (1,4 milijarde evrov) in Italija (1,2 milijarde evrov).

Po strukturi dejavnosti je bilo največ naložb v predelovalnih dejavnostih (2,7 milijarde evrov), v finančnih in zavarovalniških dejavnostih (1,3 milijarde evrov) ter v dejavnosti trgovine, vzdrževanja in popravil motornih vozil (1,0 milijarde evrov).

Podjetja s tujimi neposrednimi naložbami so konec leta 2018 predstavljala 1,6 odstotka celotne populacije slovenskih podjetij (brez finančnih posrednikov). Donosnost kapitala teh podjetij je znašala 9,1 odstotka, medtem ko je bila pri vseh podjetjih 8,6 odstotka.

V predelovalnih dejavnostih je bilo dobro četrtino (25,6 odstotka) vseh podjetij s tujimi neposrednimi naložbami, zaposlovala pa so polovico vseh zaposlenih v podjetjih s tujim kapitalom.

Podjetja s tujimi neposrednimi naložbami so izplačevala 9,3 odstotka višjo plačo na zaposlenega v primerjavi s povprečno plačo na zaposlenega v Sloveniji in v povprečju dosegala za 8,8 odstotka višjo dodano vrednost na zaposlenega.

Med slovenskimi neposrednimi naložbami v tujini je bila približno četrtina takšnih, ki so v posredni tuji lasti, saj že domači investitorji pripadajo tujim lastnikom.

Slovenija je po deležu tujih neposrednih naložb v bruto domačem proizvodu (BDP) za primerljivimi državami, ugotavlja Banka Slovenije. Medtem ko so v Sloveniji lani tuje neposredne naložbe predstavljale 33 odstotkov BDP, so na Češkem 64 odstotkov BDP, Madžarskem 58 odstotkov BDP, Slovaškem 54 odstotkov BDP, v Avstriji 47 odstotkov BDP in na Poljskem 39 odstotkov BDP. Izjema je Nemčija, kjer so tuje neposredne naložbe predstavljale 23 odstotkov BDP, je pa Nemčija (tako kot tudi Avstrija) med državami, ki so neto investitorice, in ne prejemnice neposrednih naložb.

V celotnih neposrednih naložbah v tujini je lastniški kapital predstavljal 77,7-odstotni delež. Slovenski investitorji so leta 2018 neto vplačali 314 milijonov evrov lastniškega kapitala, k povečanju pa so prispevali tudi pozitivni reinvestirani dobički v višini 118 milijonov evrov.

Gospodarske družbe v tujini s slovenskimi (so)lastniki so ustvarile 183 milijonov evrov dobička. Povprečna donosnost na povprečno stanje celotnih neposrednih naložb slovenskih vlagateljev v tujini je znašala 2,9 odstotka, kar presega povprečje obdobja 2010-2017 (2,2 odstotka).

Med prvimi petimi največjimi državami gostiteljicami slovenskih neposrednih naložb so bile štiri z ozemlja bivše Jugoslavije (Hrvaška z 1,6 milijarde evrov, Srbija z 963 milijonov evrov, BiH s 525 milijonov evrov in Severna Makedonija s 383 milijonov evrov) ter Rusija (357 milijonov evrov).

Največ neposrednih naložb v tujini so imele domače gospodarske družbe iz predelovalnih dejavnosti, in sicer približno tretjino vseh naložb v tujini. Slovenske družbe so imele investiranih 71,1 odstotka vrednosti vseh neposrednih naložb v dejavnostih, ki jih opravljajo tudi same.

Tuje neposredne naložbe so se lani povečale peto leto zapored, od 2014 pa se je njihov obseg povečal za nekaj manj kot pet milijard evrov oz. skoraj 50 odstotkov.