c S
Razpoloženje potrošnikov se je oktobra še poslabšalo 23.10.2019 10:59 Ljubljana, 23. oktobra (STA) - Razpoloženje potrošnikov je bilo tudi oktobra slabše kot v prejšnjem mesecu in je doseglo najnižjo vrednost v zadnjih treh letih. To je bilo že tretje zaporedno mesečno poslabšanje, potrošniki pa so bili bolj pesimistični predvsem glede gospodarskih razmer v državi, kažejo podatki statističnega urada.

Kazalnik, ki meri razpoloženje potrošnikov, se je oktobra znižal za dve odstotni točki. Tako nizko je bil nazadnje sredi leta 2016, vendar pa je še vedno za šest odstotnih točk višji od dolgoletnega povprečja.

Vrednost kazalnika zaupanja potrošnikov so znižala bolj pesimistična pričakovanja potrošnikov glede gospodarskih razmer v državi (za šest odstotnih točk) in števila brezposelnih (za štiri odstotne točke). Znižanje kazalnika zaupanja je nekoliko omililo izboljšanje pričakovanja potrošnikov glede varčevanja (za tri odstotne točke) in finančnega stanja v gospodinjstvu (za eno odstotno točko).

V največji meri se je poslabšalo mnenje potrošnikov glede gospodarskega stanja v državi; slabša sta tako pričakovanje kot mnenje o spremembi v zadnjih 12 mesecih (vsak za šest odstotnih točk). Pričakovanje glede gospodarskega stanja v državi je nazadnje doseglo tako nizko vrednost v prvi polovici leta 2016.

Razpoloženje potrošnikov je bilo oktobra slabše tudi tudi na letni ravni, in sicer za šest odstotnih točk. Od povprečja lanskega pa je bilo slabše kar za 11 odstotnih točk, pri čemer je statistični urad poudaril, da je bilo v 2018 najboljše v celotnem obdobju, odkar ga spremljajo.

Poslabšanje razpoloženja potrošnikov na letni ravni je bilo predvsem posledica precej manj optimističnega pričakovanja potrošnikov glede števila brezposelnih in glede gospodarskega stanja (vrednosti teh dveh kazalnikov sta bili nižji za 16 oz. devet odstotnih točk). Nekoliko se je poslabšalo tudi pričakovanje glede finančnega stanja v gospodinjstvih (za eno odstotno točko), medtem ko se je pričakovanje glede varčevanja izboljšalo (za tri odstotne točke).

Pričakovanja potrošnikov glede nakupa avtomobila so se glede na julij znižala za štiri odstotne točke. Tudi pričakovanja glede nakupa ali gradnje stanovanja so se poslabšala za dve odstotni točki, medtem ko so bila pričakovanja glede obnove stanovanja nekoliko boljša za eno odstotno točko.

Na letni ravni večjih sprememb ni bilo, saj so se vsi trije kazalnik znižali za eno odstotno točko.