c S
DZ sprejel novelo zakona o trgu finančnih instrumentov 23.10.2019 07:19 Ljubljana, 22. oktobra (STA) - DZ je sprejel novelo zakona o trgu finančnih instrumentov, s katerim v slovenski pravni red prenaša določila uredbe EU o prospektu, ki se objavi ob ponudbi vrednostnih papirjev javnosti ali njihovi uvrstitvi v trgovanje na reguliranem trgu.

V zakon se prenašajo enotna pravila v EU z uredbo, ki želi prispevati k vzpostavitvi unije kapitalskih trgov in utrditi zaupanje v finančni sistem. Cilj uredbe je podjetjem omogočiti dostop do bolj raznolikih virov kapitala kjerkoli v EU, zagotoviti učinkovitejše delovanje trgov ter vlagateljem in varčevalcem ponuditi dodatne priložnosti za učinkovite naložbe.

Z uredbo se želi okrepiti preglednost trgov v EU, zmanjšati upravno zapletenost ter stroške iskanja in zagotavljanja skladnosti za podjetja. Z njo se usklajuje razkritje informacij v primerih ponudb vrednostnih papirjev javnosti ali uvrstitve vrednostnih papirjev na organiziran trg, vzpostavlja mehanizem dovoljenja za čezmejno opravljanje storitev ter odpravlja nesorazmernost informacij med vlagatelji in izdajatelji.

V noveli se odpravljajo nekatere nedoslednosti. Določena je naloga Agencija za trg vrednostnih papirjev, da predpiše tudi vsebino dokumentacije, ki jo je treba priložiti zahtevam za izdajo dovoljenj, širi se njena pristojnost za ukrepanje v primeru kršitev vseh predpisov, ki urejajo poslovanje borznoposredniških družb ali trgovanje na kapitalskih trgih, natančneje je opredeljen postopek odločanja in objav njenih nadzornih ukrepov.