c S
Fiskalni svet bo predstavil oceno skladnosti proračuna s pravili 22.10.2019 07:42 Ljubljana, 22. oktobra (STA) - Potem ko se je prejšnji teden končala obravnava predlogov državnih proračunov za prihodnji dve leti na sejah zainteresiranih delovnih teles državnega zbora, bo danes znano tudi stališče fiskalnega sveta. To neodvisno posvetovalno telo vlade proračunske dokumente ocenjuje s stališča skladnosti s fiskalnim pravilom.

Fiskalni svet, ki mu predseduje ekonomist Davorin Kračun, je bil ustanovljen spomladi 2017 kot povsem samostojen in neodvisen organ. Njegova naloga je ocenjevanje vzdržnosti in skladnosti javnofinančne politike s fiskalnim pravilom, po katerem morajo biti prihodki in izdatki proračunov države srednjeročno uravnoteženi brez zadolževanja ali pa v presežku.

Vlada je proračun za leto 2019 popravljala v začetku leta, ko je fiskalni svet opozoril, da je načrtovana rast porabe previsoka. V začetku oktobra je v parlamentarni postopek poslala še predloga proračunov za leti 2020 in 2021, kakšno stališče ima fiskalni svet do teh dokumentov, pa bo znano danes.

Je pa fiskalni svet že ocenil spomladi v DZ potrjeni odlok, ki je vladi služil za pripravo proračunskih dokumentov. Odstopanja od fiskalnega pravila tedaj ni opazil, kljub temu pa je opozoril na previdnost. "Projekcije so blizu mejnih dovoljenih vrednosti in izpostavljene določenim tveganjem," je povedal Kračun. Med ključnimi tveganji je izpostavil negotove razmere v svetu, katerih posledica bi bila lahko nižja rast prihodkov od predvidenih.

Vlada zatrjuje, da je predloga proračunov za prihodnji dve leti pripravila ob zavedanju umirjanja gospodarske rasti, kljub temu pa bosta izkazovala presežek in bo na voljo več denarja kot v preteklih letih. DZ naj bi ju potrjeval na redni novembrski seji.