c S
Iz sklada za inovacije prihodnje leto milijarda evrov 21.10.2019 16:41 Ljubljana, 21. oktobra (STA) - Prihodnje leto naj bi začel na ravni EU delovati sklad za inovacije, ključen ukrep unije za podporo inovacijam na področju nizkoogljičnih tehnologij, ki se financira iz prodaje emisijskih kuponov. V Sloveniji so se deležniki danes z delovanjem tega sklada seznanili na informativni delavnici.

Kot so po delavnici sporočili z okoljskega ministrstva, je začetek delovanja sklada za inovacije predviden v letu 2020. Glede na zahtevo Evropskega parlamenta naj bi bil namreč prihodnje leto objavljen prvi razpis z eno milijardo evrov sredstev, v naslednjih letih pa se bo predvidoma razdelilo še devet milijard evrov. Znesek bo odvisen od cene emisijskih kuponov in posledično prilivov v sklad.

Slovensko ministrstvo za okolje in prostor načrtuje, da bo pripravo ambicioznih projektov za inovacijski sklad podprlo tudi s sredstvi slovenskega sklada za podnebne spremembe. Pozneje namerava iz tega vira prispevati tudi del sredstev za sofinanciranje izbranih projektov.

Cilj sklada za inovacije je izvesti uspešne demonstracijske projekte za prelomne nizkoogljične tehnološke inovacije. Sklad si bo prizadeval izbrati inovativne in izvedljive demonstracijske projekte ter prispevati k premostitvi njihove finančne vrzeli.

Državni sekretar na okoljskem ministrstvu Marko Maver je izpostavil, da je podpora nizkoogljičnim tehnološkim inovacijam ključna za dosego podnebnih ciljev in ciljev konkurenčnosti EU, opredeljenih v energetski uniji in prenovljeni strategiji na področju industrijske politike. Izpostavil je tudi pripravo dolgoročne podnebne politike Slovenije. Ta okvir naj bi spodbudil pospešeno prestrukturiranje gospodarstva in investiranje za dosego ničelne neto stopnje emisij toplogrednih plinov ob pravični tranziciji zaposlenih, prav tako naj bi dvignil motivacijo za pravočasno spremembo življenjskega sloga, ravnanja družbe in slehernega od nas na poti podnebne in okoljske ozdravitve planeta v smeri trajnostnega razvoja.

Sklad za inovacije bo orodje za prikaz nizko- in brezogljičnih tehnologij, ki bodo omogočile prehod na razogljičeno gospodarstvo, kot je določeno v dolgoročni strategiji za zmanjšanje emisij. Hkrati bo povečal konkurenčnost podjetij EU, tako da jim bo pomagal doseči vodilni položaj v svetu na področju teh tehnologij, so še poudarili na ministrstvu.

Informativno delavnico o novem skladu za inovacije sta pripravili ministrstvi za okolje in prostor ter za izobraževanje, znanost in šport v sodelovanju z Evropsko komisijo.