c S
Jesenska zasedanja IMF in Svetovne banke v znamenju upočasnjene svetovne gospodarske rasti 20.10.2019 11:25 Washington, 20. oktobra (STA) - Finančni ministri in guvernerji centralnih bank 189 držav članic Mednarodnega denarnega sklada (IMF) in Svetovne banke so v soboto sklenili redna jesenska zasedanja v okvirju obeh mednarodnih finančnih ustanov, ki so potekala v znamenju upočasnjene svetovne gospodarske rasti.

IMF je oceno globalne gospodarske rasti v letošnjem letu znižal na tri odstotke in med glavnimi razlogi za upočasnitev so udeleženci zasedanja postavili na vrh trgovinske napetosti.

"Razprave so bile osredotočene na izzive v svetovni ekonomiji. Rast se upočasnjuje, investicije so šibke, predelovalne dejavnosti mehke, trgovina se slabi. Podnebne spremembe in krhkosti povečujejo ranljivost revnih držav," je poudaril predsednik Svetovne banke David Malpass, vendar dodal, da je široka rast še vedno mogoča.

Američan meni, da lahko države s pravo mešanico politik in strukturnih reform sprožijo rast, ki bo vzdržna in široka po vseh delih družbe. To še posebej velja za države v razvoju, kjer lahko reforme ustvarijo potrebne rezultate.

Zasedanje se je v soboto končalo z izjavama Mednarodnega denarnega in finančnega odbora IMF (IMFC) in skupnega Razvojnega odbora IMF in Svetovne banke. Obe izjavi ugotavljata enako. Rast se upočasnjuje, manj je investicij in trgovine, tveganja se nadaljujejo zaradi političnih nezanesljivosti in trgovinskih napetosti ter med drugim zaradi naraščanja zadolževanja.

Razvojni odbor poziva Svetovno banko in IMF, ki ga po novem vodi Bolgarka Kristalina Georgieva, naj še naprej sodelujeta s članicami pri utrjevanju odpornosti na šoke, povečevanju domačih prihodkov, brzdanju rasti dolgov in pri promociji preglednega izposojanja in posojanja. Prav tako naj sodelujejo v boju proti izogibanju davkom, pranju denarja in korupciji.

Izjava poudarja pozitivne učinke rasti svetovne trgovine in posebej izpostavlja pomen zasebnega sektorja, ki je ključen za ustvarjanje delovnih mest in za rast življenjskega standarda. Poudarja se tudi pomen spolne enakosti in akcijskega načrta banke proti podnebnim spremembam.

Tudi izjava IMFC poudarja zavezo k sodelovanju za zmanjšanje tveganj svetovni gospodarski rasti, države pa so se zavezale, da se bodo vzdržale tekmovalnih devalvacij svojih valut. Zavezale so se k nadaljevanju strukturnih reform za rast zaposlovanja in produktivnosti in k soočanju z izzivi demografskih sprememb, torej staranja prebivalstva.

Članice IMF so prav tako izrazile podporo trdnemu mednarodnemu trgovinskemu sistemu na osnovi pravil, zaradi česar podpirajo potrebne reforme Svetovne trgovinske organizacije (WTO). Zavezale so se tudi k sodelovanju za pošten mednarodni davčni sistem, še posebej glede digitalnih davkov, in sodelovanju pri doseganju razvojnih ciljev agende 2030.