c S
Za izvajanje programov socialne vključenosti skoraj 20 milijonov evrov 18.10.2019 21:33 Ljubljana, 18. oktobra (STA) - Ministrstvo za delo je v današnjem uradnem listu objavilo javni razpis za izbor izvajalcev programov socialne vključenosti za obdobje od leta 2020 do vključno leta 2024, ki jih bo sofinanciralo. Okvirna višina sredstev v ta namen skupaj znaša 19,8 milijona evrov.

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti bo z izbranimi izvajalci programov sklenilo pogodbe o izvajanju programa za obdobje od leta 2020 do vključno leta 2024, o sofinanciranju programa pa se bodo dogovarjali letno.

Programi socialne vključenosti so socialni programi za podporo, ohranjanje in razvijanje invalidovih delovnih sposobnosti. Spodbujali naj bi tudi njihovo socialno vključenost.

Na razpis se lahko prijavijo fizične in pravne osebe, ki nimajo statusa zaposlitvenega centra in so registrirane za opravljanje dejavnosti v Sloveniji. Poravnane morajo imeti vse davke in druge obvezne dajatve. Pogoj je tudi, da niso v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidacije oziroma da niso prenehale poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne odločbe. Program bodo morali izvajali v Sloveniji.

Rok za prijavo je 11. november do 15. ure.