c S
V devetih mesecih izdanih manj gradbenih dovoljenj za stavbe 18.10.2019 11:12 Ljubljana, 18. oktobra (STA) - V prvih devetih mesecih leta je bilo v Sloveniji izdanih devet odstotkov manj gradbenih dovoljenj za stavbe, v njih pa je bilo načrtovanih dva odstotka manj stanovanj kot v enakem lanskem obdobju. Samo septembra je bilo sicer izdanih 599 gradbenih dovoljenj za stavbe, kar je 30 odstotkov več kot avgusta, je danes objavil statistični urad.

Za stanovanjske stavbe je bilo septembra izdanih 251 gradbenih dovoljenj, kar je 51 odstotkov več kot v prejšnjem mesecu, za nestanovanjske stavbe pa so jih pristojni izdali 348 ali 18 odstotkov več kot v prejšnjem mesecu.

Celotna površina vseh v septembru načrtovanih stavb bo merila 133.174 kvadratnih metrov, kar je šest odstotkov več od površine vseh stavb, načrtovanih z gradbenimi dovoljenji, izdanimi avgusta. Površina s tokrat izdanimi gradbenimi dovoljenji načrtovanih stanovanjskih stavb bo manjša za dva odstotka, površina načrtovanih nestanovanjskih stavb pa za 14 odstotkov večja kot z dovoljenji, izdanimi avgusta.

Z gradbenimi dovoljenji za stavbe, ki so jih izdali septembra, je predvidena gradnja 299 stanovanj, kar je 13 odstotkov več stanovanj, kot jih je bilo predvidenih z gradbenimi dovoljenji, izdanimi avgusta. Večina stanovanj je načrtovana v enostanovanjskih stavbah, 51 naj bi jih bilo v večstanovanjskih stavbah, devet stanovanj pa v nestanovanjskih stavbah.

Stanovanja v enostanovanjskih stavbah bodo merila povprečno 148 kvadratnih metrov, stanovanja v večstanovanjskih stavbah pa povprečno 80 kvadratnih metrov.

Z gradbenimi dovoljenji, izdanimi septembra, bodo največ stanovanj gradili v podravski statistični regiji (66 stanovanj ali 22 odstotkov vseh). Sledita osrednjeslovenska statistična regija (49 stanovanj) in jugovzhodna Slovenija (47 stanovanj).

V drugih statističnih regijah je z gradbenimi dovoljenji, izdanimi septembra, načrtovanih manj stanovanj, med temi najmanj v zasavski statistični regiji (dve stanovanji), medtem ko v koroški statistični regiji ni bilo načrtovanih stanovanj.

V prvih devetih mesecih je bilo medtem izdanih devet odstotkov manj gradbenih dovoljenj. Za gradnjo stanovanjskih stavb jih je bilo izdanih 10 odstotkov, za gradnjo nestanovanjskih stavb pa osem odstotkov manj.

Površina stavb, načrtovana z gradbenimi dovoljenji, izdanimi v prvih šestih mesecih, je bila manjša za osem odstotkov. Površina stanovanjskih stavb, izdana s temi dovoljenji, je bila glede na lansko leto manjša za štiri odstotke, nestanovanjskih stavb pa za 12 odstotkov.