c S
Predlog proračuna še pred člani odbora za finance 18.10.2019 07:30 Ljubljana, 18. oktobra (STA) - Odbor DZ za finance bo danes kot zadnje od parlamentarnih delovnih teles obravnaval predloga državnih proračunov za prihodnji dve leti. Zatem ju bo skupaj s pripombami in predlogi dopolnil vrnil vladi, ki bo morala na tej osnovi pripraviti končni osnutek proračunskih dokumentov. Te naj bi DZ potrjeval novembra.

Predloga obeh proračunov sta 4. oktobra poslancem na izredni seji predstavila predsednik vlade Marjan Šarec in finančni minister Andrej Bertoncelj. Kot sta dejala, ju je vlada pripravila ob zavedanju umirjanja gospodarske rasti, a bosta kljub temu izkazovala presežek in bo na voljo več denarja kot doslej. Med prioritetami sta izpostavila zdravstvo, znanost, gospodarstvo in varnost.

V državno blagajno naj bi se leta 2020 steklo 10,82 milijarde evrov, kar je 5,6 odstotka več od ocenjenih prihodkov za letos. Leta 2021 naj bi se prihodki dodatno povečali na 11,11 milijarde evrov.

Ob rasti prihodkov se povečuje tudi poraba: leta 2020 je določena v višini 10,35 milijarde evrov, leto pozneje pa še sto milijonov evrov višje. Nadaljevalo se bo tudi poslovanje državne blagajne s presežkom - ta se bo gibal okoli enega odstotka bruto domačega proizvoda.

Zainteresirana delovna telesa so se s predlogoma proračunov seznanila v zadnjih dveh tednih, skupaj s poslanci in poslanskimi skupinami pa so do četrtka lahko vlagala tudi dopolnila. Člani odbora za finance kot matičnega delovnega telesa se bodo danes ob obravnavi predloga proračunov opredelili do vseh vloženih dopolnil, lahko pa sprejeli tudi svoja.

DZ bo zatem gradivo vrnil v obravnavo vladi, ki se bo najpozneje do 6. novembra opredelila do vloženih dopolnil in na podlagi teh opredelitev ter zadnjih analiz gospodarskih gibanj in realizacije državnega proračuna za tekoče leto pripravila dopolnjena predloga državnih proračunov. Ta bo zatem vnovič obravnaval odbor za finance, nato pa bodo proračunski dokumenti pripravljeni za potrditev v DZ, kar bi se lahko zgodilo na plenarni seji, ki se bo začela tretji ponedeljek v novembru.