c S
Ob svetovnem dnevu boja proti revščini pozivi k brezplačni šoli 17.10.2019 15:04 Ljubljana, 17. oktobra (STA) - Ob današnjem mednarodnem dnevu boja proti revščini so tudi predstavnice Botrstva in zveze prijateljev mladine (ZPM) opozorile na vpliv revščine na otroke. Izpostavile so neenakosti, ki jih povzroča plačljivost obveznih šolskih programov v javnih šolah, kot so kulturni dnevi ali šola v naravi. Pozivajo, naj se te stroške krije iz proračuna šol.

Pobudnica Enotne pravne točke ZPM Ljubljana Moste-Polje Nina Zidar Klemenčič je plačljiv del obveznega programa javne šole navedla kot velik problem ekonomsko šibkejših družin. Predvsem gre za šole v naravi, športne in kulturne dneve, valeto ter plesne priprave na valeto in obvezno opremo pri pouku.

"Srečujemo se s tem, da prispevki iz Botrstva ne gredo za razvijanje talentov ali dodatne aktivnosti, ampak pogosto za financiranje brezplačne osnovne šole. Ogromno aktivnosti, ki sodijo v okvir obveznega programa, je plačljivih. To je zatečena situacija, v kateri se vztraja, čeprav je neustavna in ustvarja velike socialne neenakosti med otroci," je poudarila Zidar Klemenčičeva.

Obvezne vsebine bi po njenih besedah moral kriti šolski proračun. "Vse te vsebine morajo biti enako dostopne vsem otrokom ne glede na premoženjske razmere staršev," je dodala.

Pogosto se potencial otrok podreja ekonomskemu stanju družine, je opozorila predsednica ZPM Ljubljana Moste-Polje Anita Ogulin. "Otroci se ne odločajo za šolo, ki si jo želijo, pač pa se prilagajajo ekonomskemu stanju družine in se odločajo za poklice, do katerih se pride hitreje, da lahko pomagajo družini," je dejala.

Poudarila je še pomen dijaških domov za otroke iz šibkejših okolij. "Dijaški domovi so dobesedno njihova varna točka, ker imajo sogovornike in podporo, hkrati pa imajo tople obroke in spodbudno okolje za razvoj talentov," je opozorila.

Zidar Klemenčičeva pa je poudarila, da plačilo dijaškega doma vedno več družinam predstavlja težavo. "Na pristojna ministrstva smo naslovili apele, naj uredijo, da se tistim dijakom, ki si ne morejo privoščiti doplačila za bivanje, to plača iz javnih sredstev," je dejala.

Predsednica nadzornega odbora programa Botrstvo Milena Štular pa je spomnila, da projekt Botrstvo deluje že devet let. V tem času so pomagali več kot 9000 otrokom, v projektu je sodelovalo prek 7000 botrov, skupaj pa so zbrali 14,5 milijonov evrov.

Štularjeva je pojasnila, da stroški projekta znašajo približno sedem odstotkov prihodkov, ki pa jih krijejo iz drugih virov. Ob nedavnih primerih ne transparentnega poslovanja humanitarnih organizacij pa je poudarila še, da projekt Botrstvo deluje transparentno, ima tudi nadzorni odbor, opravili pa so tudi neodvisno revizijo delovanja, ki je projektu prinesla oceno brez pridržkov.