c S
Vlada o gospodarskih temah 17.10.2019 14:17 Ljubljana, 17. oktobra (STA) - Vlada je danes potrdila spremenjeno uredbo o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah, iz katere se umika šakal. Potrdila je program izvedbe ukrepov za preprečevanje širjenja in zatiranje viroidnih zakrnelosti hmelja med letoma 2019 in 2021 ter za to predvidela 2,7 milijona evrov.

Vlada je sprejela poročilo ministrstva za finance o opravljenih postopkih inšpekcijskega nadzora nad porabo sredstev državnega proračuna v prvi polovici letošnjega leta. Od 20 zaključenih nadzorov so nepravilnosti in pomanjkljivosti ugotovili pri štirih neposrednih in štirih posrednih proračunskih uporabnikih oz. 40 odstotkih vseh nadzorov.

Člani vlade so sprejeli uredbo o izvajanju evropske uredbe o recikliranju ladij. Po njej bosta pristojna organa za izvajanje uredbe agencija za okolje in uprava za pomorstvo, za nadzor pa inšpektorat za okolje in prostor ter pomorska inšpekcija. Cilj evropske uredbe je preprečiti in zmanjšati nesreče, telesne poškodbe in druge negativne vplive na zdravje človeka in okolja med recikliranjem ladij in odstranjevanjem nevarnih odpadkov.

Vlada je v veljavni načrt razvojnih programov 2019-2022 uvrstila 16 novih projektov, tri pa je spremenila. Gre za projekte, ki obsegajo predvsem ureditev in popravilo cest, sanacijo plazu, izgradnjo čistilne naprave, obnovo osnovne šole, energetske sanacije in prenovo objektov. Za financiranje teh projektov bo namenjenih skupno 3,85 milijona evrov.

Ministrski zbor je spremenil uredbo, ki določa upravljanje koprskega tovornega pristanišča. Ta se je spremenila v skladu s spremembami programa razvoja pristanišča za mednarodni promet v Kopru, ki med drugim obsegajo gradnjo dodatnega vhoda v pristanišče ter ceste med novim vhodom in glavno pristaniško vpadnico, za kar je bilo treba koncesijsko območje koprskega tovornega pristanišča povečati za 5600 kvadratnih metrov.

Vlada je ugotovila, da je v projektnem svetu za prenovo sistema obdavčitve nepremičnin prenehalo članstvo Jožetu Murku in je namesto njega imenovala Matjaža Grilca. Ob tem je v projektnem svetu z mesta namestnice članice iz vrst ministrstev in vladnih služb razrešila Nino Božičnik, z mesta namestnika članice iz vrst predstavnikov lokalnih skupnosti pa Staška Vešligaja. Namesto njiju je imenovala Andreja Troho in Andrejo Troha.

Vlada je dala soglasje k imenovanju Alenke Flander za direktorico Centra RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja z 20. oktobrom za mandatno dobo štirih let.