c S
Vlada sprejela uredbo o normativih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti 17.10.2019 11:19 Ljubljana, 17. oktobra (STA) - Vlada je sprejela novelo uredbe o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti, financirane iz proračuna. Novela odpravlja nekatere omejitve z zvezi z možnostjo spremembe cenovne kategorije raziskovalnega projekta oziroma programa. Pri tem se skupni obseg financiranja ne spremeni, so sporočili prek Twitterja.

Novela po pojasnilu vlade na ta način omogoča, da se struktura financiranja po ekonomskih namenih približa dejanski strukturi stroškov, ki nastajajo pri izvedbi raziskav.

Trenutno veljavna uredba o normativih ima v zvezi z možnostjo spremembe cenovne kategorije določene omejitve, ki onemogočajo prilagoditev strukture financiranja dejansko potrebnim stroškom. Novela pa nekatere omejitve odpravlja. Tako bo podaljšan čas, v katerem lahko izvajalci podajo vlogo za spremembo cenovne kategorije, s konca junija na konec septembra. Za letos bo glede na prehodno določbo vloge izjemoma možno oddati do konca novembra.

Predlog spremembe uredbe o normativih in standardih odpravlja omejitev, da se za posamezen raziskovalni projekt ali raziskovalni program lahko spremembo cenovne kategorije izvede samo enkrat in še to praviloma samo za en plačni razred. Izvajalec bo odslej lahko predlagal spremembo cenovne kategorije večkrat in predlagal strukturo financiranja po ekonomskih namenih glede na dejanske stroške pri izvajanju raziskave. Sprememba cenovne kategorije ne bo imela vpliva na znižanje ali zvišanje obsega finančnih sredstev, skupni obseg financiranja bo v primeru spremembe cenovne kategorije ostal nespremenjen.

Novela uredbe usklajuje tudi terminologijo z veljavno ureditvijo sistema plač v javnem sektorju ter določitev sredstev za plače mladih raziskovalcev z aneksom h kolektivni pogodbi za raziskovalno dejavnost, so še sporočili iz vlade.