c S
Slovenski in hrvaški prevozniki za odpravo zastojev na meji 16.10.2019 15:52 Ljubljana, 16. oktobra (STA) - Predstavniki Sekcije za promet pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS) in Hrvaškega združenja cestnih prevoznikov so se na srečanju na Hrvaškem zavzeli za odpravo zastojev na mejnih prehodih ter za vzpostavitev novih pravil v cestnem prometu. Opozarjajo namreč, da zastoji na mejah povzročajo veliko gospodarsko škodo.

Po besedah predsednika sekcije za promet pri OZS Petra Piška, prevozniki na obeh straneh meje ugotavljajo, da zaradi slabe delovne organiziranosti nadzornih organov pogosto prihaja do nerazumno dolgih čakalnih dob tovornih vozil in avtobusov na mejnih prehodih.

"To je problematično zlasti ob začetku tedna, saj traja prehod meje tudi do 10 ur. Ker imajo vozniki strogo omejen delovni čas, praktično tisti dan, ko prehajajo mejo, ne morejo nadaljevati z delom," Piškova opozorila povzemajo v OZS.

Kot so še izpostavili v zbornici, si prevozniki iz obeh držav že dlje časa prizadevajo za čimprejšnji sklic mešane slovensko-hrvaške komisije za področje cestnega transporta, kjer bi morali biti prisotni tudi predstavniki policije obeh držav.

V slovenski in hrvaški zbornici menijo, da mora komisija za nemoten in neomejen tranzitni promet med državama v najkrajšem možnem času doreči deset mejnih prehodov. Sestanek komisije je bil iz neznanih razlogov sicer prestavljen že nekajkrat.

Slovenski in hrvaški prevozniki zahtevajo tudi vzpostavitev novih pravil na področju prevozništva, med katerimi so izpostavili pravila na področju napotenih delavcih. Kot napoteni delavec naj se smatra le voznik, ki opravlja kabotažo, nikakor pa ne voznik, ki opravlja bilateralne, tranzitne ali mednarodne prevoze, so zapisali.

Med drugim se zavzemajo tudi za nova pravilo o koriščenju rednega tedenskega počitka. "Združenji zagovarjata razvoj in uporabo varovanih parkirišč, vendar pa ponudbe, glede na potrebe, ni. Ob vzpostavitvi ustrezne mreže varovanih parkirišč v EU bi se voznikom moralo dopustiti koriščenje rednega tedenskega počitka tudi v vozilu, kajti ta počivališča bi zagotavljala prostor za higieno, rekreacijo in ustrezno prehrano voznikov," so zapisali.