c S
Krški papirničar Vipap si od prodaje novim lastnikom obeta zagon 16.10.2019 14:17 Krško, 16. oktobra (STA) - V papirniški družbi Vipap Videm Krško, ki zaposluje 380 ljudi, so se na novico o prodaji RIDG Holdingu, za katerim stojijo zasebni češki vlagatelji, odzvali s pričakovanji, da bo končanje postopka prodaje tako podjetju kot zaposlenim dalo nov zagon. Pričakujejo tudi vse potrebno za zagotovitev nemotenega in stabilnega poslovanja.

V Vipapu so za STA ocenili, da postopek prodaje te družbe, ki je v večinski lasti češkega finančnega ministrstva, "traja predolgo, kar nikakor ni dobro za ohranjanje motiviranosti in pripadnosti zaposlenih".

Zato tudi pričakujejo, da bo končanje postopka prodaje podjetju in predvsem zaposlenim dalo nov zagon, so dodali.

Glede stanja podjetja in poslovanja so navedli, da se je v začetku tega leta lanski pozitivni trend nadaljeval. Če primerjajo prvo polletje lanskega in tekočega leta, so se prodajni prihodki letos zvišali za 7,6 odstotka na dobrih 51,7 milijona evrov, dobiček iz poslovanja z amortizacijo (EBITDA) pa celo za 39,2 odstotka na 5,5 milijona evrov.

Sicer pa so v drugi polovici leta opazili začetne znake gospodarskega ohlajanja, predvsem v segmentu časopisih in grafičnih papirjev. Na to so se odzvali z "intenziviranjem aktivnosti v segmentu nekaterih nišnih papirjev, kamor sodijo na primer reciklirani osnovni papirji za ovojnine in embalažo, ki bodo zelo verjetno pomembno krojili naš nadaljnji razvoj".

"Ker pri tem segmentu papirjev še bolj v ospredje prihaja pomembnost ustreznih odnosov na relaciji proizvajalec-končni uporabnik, se trudimo v podjetju na vseh ravneh, predvsem pa na področju prodaje, vpeljati ustrezno razumevanje in pravilen odnos do tega. Ob izvedbi načrtovanih ukrepov načrtujemo tudi povečanje čistih prihodkov od prodaje, in sicer na dobrih 100 milijonov evrov," so napovedali.

Sicer pa v Vipapu "izvajamo vse potrebno za zagotovitev nemotenega in stabilnega poslovanja, od bodočega lastnika pa pričakujemo, da bo čim prej podrobneje predstavil svoje videnje nadaljnje strategije podjetja", so poudarili in še pristavili, da postopka prodaje ne morejo podrobneje komentirati.

Češko finančno ministrstvo bo po informacijah spletnega portala Siol Vipap prodalo podjetju RIDG Holding, v katerem sta sile združila investicijska skupina Portiva in svetovalno podjetje IPIDC.

Trenutno je Vipap Videm Krško v 96,5-odstotni lasti češkega ministrstva za finance, preostalo so lastne delnice. Lani je ustvaril skoraj 97 milijonov evrov prihodkov in s tem za osem odstotkov presegel predlanski izid. Čista izguba se je s predlanskih 8,8 milijona evrov zmanjšala na 1,3 milijona evrov. Dobiček iz poslovanja je bil pri 575.000 evrov, potem ko je družba predlani beležila 7,01 milijona evrov izgube iz poslovanja.

Vipap ima 380 zaposlenih, od teh je približno 30 agencijskih delavcev. V celotni skupini zaposluje približno 490 ljudi.

Podjetje je v češki lasti od leta 2008, lastniki pa ga poskušajo že vse od prevzema prodati. Glede tega do zdaj niso bili uspešni.

Zgodovina tovarne celuloze in papirja v Krškem sega v leto 1939, ko je slovenski tovarnar Franc Bonač na Vidmu pri Krškem, v tedaj industrijsko povsem nerazvitem Posavju, zgradil tovarno celuloze, v kateri je zaposlil 180 domačinov. Tovarno so nato vnovič zagnali po drugi svetovni vojni.