c S
Delo v obsežnejše razreševanje presežnih delavcev 16.10.2019 07:20 Ljubljana, 15. oktobra (STA) - Poslovodstvo družbe Delo je reprezentativnima sindikatoma v družbi in predsednici sveta delavcev v posvetovanje predložilo predlog programa za razreševanje presežnih delavcev. Kot so zapisali v družbi, trenutne razmere, med katerimi so izpostavili zniževanje tiskanih naklad in ohlajanje gospodarstva, zahtevajo prilagajanje strategij medijev.

Nove medijske tehnologije in bralne navade, ki so se v zadnjem desetletju korenito spremenile, izrazito vplivajo na delovanje medijev, so v sporočilu za javnost zapisali v družbi. Tiskane naklade se globalno znižujejo, pripravljenost za plačevanje medijskih vsebin na spletu pa ostaja nizka.

Glede na trende in razmere na trgu so se v medijski družbi Delo odločili za sprejem prilagoditvenih ukrepov. Ob tem so izpostavili, da je družba v zadnjem obdobju že izvajala celo vrsto strategij za zmanjševanje stroškov, med drugim je posodobila tehnološke postopke in pripravila reorganizacijo dela in delovnih mest.

"Zaradi ekonomskih razlogov, ki se kažejo v padcu prihodkov iz prodanih naklad in nižanju prihodkov iz oglaševanja, bo treba, ob upoštevanju delovnopravnih predpisov, izvesti program razreševanja presežnih delavcev," so sporočili. Predlog programa razreševanje preseženih delavcev je poslovodstvo danes posredovalo predstavnikoma reprezentativnih sindikatov v družbi in predsednici sveta delavcev.

Na sestanku je bila navzoča tudi predsednica hišnega sindikata novinarjev Simona Fajfar, ki jo je novica zelo presenetila. Uprava naj bi razmišljala o zmanjšanju števila novinarjev Dela za 30, je povedala za STA in dodala: "Katastrofa". Zdaj bodo v sindikatu preučili zakonske možnosti, ki jih imajo na voljo, posvetovali pa se bodo tudi s panožnim sindikatom Pergam. Več bo znano konec meseca, ko se bodo vnovič sestali z upravo.

Družba Delo ima sicer 322 zaposlenih, od tega na novinarskih delovnih mestih 150. "Ker bo v sam program vključeno večje število zaposlenih, predvsem zaradi reorganizacije, vodstvo družbe upa, da bo lahko ob sodelovanju z obema sindikatoma in svetom delavcev doseglo ustrezne rešitve, ki bodo omilile posledice tega ukrepa, zlasti z mehkejšimi oblikami zmanjševanja števila zaposlenih," je vodstvo še zapisalo v sporočilu.

Fajfarjeva meni, da gre verjetno za odraz kapitalizma, ki ga imamo v Sloveniji. "Ko je časopisna hiša razumljena popolnoma enako kot neka tovarna vijakov," je ponazorila.

Družbi Delo, ki poleg istoimenskega časnika izdaja tudi Nedelo, Slovenske novice, Nedeljske novice, Ono+ in Suzy, je lani naklada v povprečju padla za nekaj manj kot 2000 na časopis oz. revijo. Najbolj brane so Slovenske novice, ki jih je lani v povprečju izdala 48.516 dnevno, medtem ko jih je še leto prej 53.404.

Naklada časopisa Delo je bila lani v povprečju 25.512, leto prej pa 27.116, izhaja iz revidiranega poslovnega poročila družbe. Medtem ko so vseh revij in časopisov lani tiskali manj, pa so povečali naklado revije Ona+, in sicer za 1409 na 11.573.

Družba Delo je sicer zabeležila 34,9 milijonov evrov čistih prihodkov od prodaje oz. pet odstotkov manj kot leta 2017, čisti dobiček pa je bil lani 46 odstotkov manjši in je znašal 598.000 evrov. Dobiček iz poslovanja se je ustavil pri 857.700 evrov, kar je 30 odstotkov nižje kot leta 2017. Za letošnje leto družba je družba v lanskem poslovnem poročilu napovedala 35 milijonov evrov poslovnih prihodkov in 800.000 evrov dobička iz poslovanja.