c S
DS na seji v Kanalu ob Soči tudi o več zakonodajnih pobudah 16.10.2019 07:29 Kanal, 16. oktobra (STA) - Državni svetniki se bodo na današnji seji opredelili do predlaganih proračunov za prihodnji dve leti. Na dnevnem redu seje, ki bo zaradi prenove dvorane, v kateri sicer zaseda DS, tokrat v Kanalu ob Soči, pa so tudi štirje predlogi zakonodajnih pobud. Med drugim bodo svetniki odločali o predlogu za noveliranje zakona o državnem svetu.

Pobudo za noveliranje zakona o državnem svetu je podal njegov predsednik Alojz Kovšca. Glavni namen je rešiti problematiko volilnega spora. Določba, ki ureja pravno sredstvo (pritožbo) člana DS, katerega mandat ni bil potrjen, je namreč po oceni ustavnega sodišča v neskladju z ustavo. Zakonodajalec pa mora poskrbeti za celovito ureditev pritožbenega postopka in sodnega varstva volilne pravice pri volitvah članov DS, je lani presodilo ustavno sodišče.

Državni svetnik Marjan Maučec predlaga spremembo kazenskega zakonika ter dopolnitve zakona o mednarodni zaščiti. V kazenskem zakoniku bi kot kaznivo dejanje opredelili vsak nezakonit prehod državne meje. V zakonu o mednarodni zaščiti pa bi določili, da se statusa begunca in subsidiarne zaščite ne bi priznalo tudi osebam, ki so bile v varni tretji državi ali če so nezakonito vstopile na ozemlje Slovenije.

Franc Kangler pa je podal pobudo za noveliranje zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Predlaga, da bi v izrednih bolezenskih primerih, ko je ogroženo življenje posameznika, v celoti zagotovili plačilo zdravstvenih storitev, četudi zdravilo za zdravljenje bolezni ni uvrščeno na pozitivno listo oz. ni registrirano v Sloveniji. Razliko nad ravnijo obveznega zdravstvenega zavarovanja bi zagotovili iz sredstev državnega proračuna.