c S
IMF napoved letošnje rasti slovenskega gospodarstva znižal na 2,9 odstotka 15.10.2019 15:25 Washington, 15. oktobra (STA) - Mednarodni denarni sklad (IMF) je v najnovejšem poročilu o svetovnih gospodarskih obetih napoved letošnje rasti slovenskega gospodarstva znižal s 3,4 odstotka na 2,9 odstotka. Na tej ravni naj bi rast gospodarske dejavnosti ostala tudi v 2020. IMF je tako v prilagoditvi ocene gospodarskih obetov sledil Uradu RS za makroekonomske analize in razvoj.

IMF ob tem Sloveniji za letos napoveduje 1,8-odstotno, za prihodnje leto pa 1,9-odstotno inflacijo.

Stopnja brezposelnosti, merjena po anketni metodi, naj bi se kljub upočasnitvi rasti letos še znižala. S 5,1 odstotka v 2018 naj bi tako letos upadla na 4,5 odstotka, kjer naj bi ostala tudi v 2020.

IMF je tako sledil Uradu RS za makroekonomske analize in razvoj (Umar), s katerim sta v napovedih precej usklajena. Umar je septembra napoved gospodarske rasti oklestil za 0,6 odstotne točke na 2,8 odstotka. Napoved za prihodnje leto je medtem znižal za 0,1 odstotne točke na 3,0 odstotka.

Prilagoditev napovedi drugih tujih in domačih ustanov se še pričakuje, zelo verjetno pa jo bodo tudi te nekoliko prilagodile navzdol.

Umarjeva slabša gospodarska napoved je bila posledica upočasnitve rasti v trgovinskih partnericah in obetov do konca leta, ki vplivajo na izvoz in investicije izvoznega sektorja. Še vedno pozitivni so medtem trendi na področju domače porabe.

Upočasnitev rasti v mednarodnem okolju je v veliki meri posledica povečanih tveganj, na katere opozarja tudi IMF. Tveganja so po navedbah sklada posledica naraščanja trgovinskih napetosti, še posebej trgovinske vojne med Kitajsko in ZDA, ki vpliva tudi na preostali svet na čelu z Evropo, makroekonomskih napetosti na številnih razvijajočih se trgih in strukturnih dejavnikov, kot je nizka rast produktivnosti in staranje prebivalstva v razvitem svetu.

IMF tako ugotavlja, da je svet v usklajenem upočasnjevanju gospodarske rasti, letošnja globalna rast, ki bo po najnovejših napovedih sklada 3,0 odstotna, pa bo najslabša od obdobja zadnje gospodarske in finančne krize leta 2009.

IMF je najnovejše gospodarske napovedi objavil v okviru letnega zasedanja sklada in Svetovne banke. Dogajanje v Washingtonu bo vrhunec doseglo v petek in soboto z zasedanjem Mednarodnega denarnega in finančnega odbora IMF in skupnega Razvojnega odbora IMF in Svetovne banke.

Med udeleženci dogajanja je tudi slovenska delegacija pod vodstvom guvernerja Banke Slovenije Boštjana Vasleta in državnega sekretarja na finančnem ministrstvu Metoda Dragonje.

Ob robu zasedanj obeh odborov bodo člani delegacije opravili tudi pogovore s predstavniki obeh mednarodnih finančnih ustanov, na katerih bodo sogovornikom predstavili aktualno makroekonomsko situacijo v Sloveniji in se pogovarjali o prihodnjem sodelovanju med Slovenijo in obema ustanovama. Tako kot je to običaj, bodo organizirana tudi srečanja s predstavniki investicijskih bank.