c S
Na občinah Muta in Vuzenica zbrali prijave občanov o škodi po avgustovskem neurju 15.10.2019 07:00 Muta/Vuzenica, 14. oktobra (STA) - Na občinah Muta in Vuzenica so zbrali podatke o prijavi škode zaradi neurja, ki je 24. avgusta prizadelo omenjeni občini. Skupno je za dobrih 226.000 evrov prijavljene škode na objektih in lokalni infrastrukturi, a sanacija bo terjala mnogo več. Podatke o škodi v gozdovih, na vodotokih in državni infrastrukturi pripravljajo državne ustanove.

Na podlagi sklepa Uprave RS za zaščito in reševanje o začetku ocenjevanja škode na stvareh zaradi posledic neurij med 24. in 26. avgustom letos so na občinah Muta in Vuzenica do 4. oktobra zbirali vloge oškodovancev po neurju, ki so jih vnesli v spletno aplikacijo Ajda.

Na Občini Vuzenica so občani oddali 16 prijav škode na objektih v skupni vrednosti dobrih 38.000 evrov, za infrastrukturo pa prijavljena škoda znaša 92.000 evrov. Ob tem so na občini za STA pojasnili, da metodologija za ocenjevanje škode na infrastrukturi ne predvideva ocenitev vrednosti dejansko potrebnih del za povrnitev v prvotno stanje. Nekje, kjer zdaj ni bilo podpornega zidu, se denimo ocenjuje samo škoda zaradi količine odnesenega materiala, ne pa tudi vrednost izgradnje podpornega zidu, ki je po novem potreben.

Glede škode na objektih pa so na občini pojasnili, da se škoda na stvareh in opremi v objektih in pomožnih objektih ne ocenjuje, prav tam pa je nastalo največ škode. Tako se denimo pri poplavljeni kuhinji ne ocenjuje škode na aparatih, pohištvu, ozimnici in podobno.

Na Občini Vuzenica, ki je deloma že sama pomagala občanom pri odpravljanju posledic ujme, upajo, da bodo postopki na državni ravni stekli čim prej in da bodo oškodovanci tudi dejansko prišli do povračila škode.

Na Muti je škodo na kmetijskih zemljiščih in objektih prijavilo deset občanov. Prijavili so za dobrih 26.000 evrov škode na kmetijskih zemljiščih in za 40.000 evrov na objektih. Občina je prijavila za dobrih 28.000 evrov škode na občinskih cestah in za 2000 evrov škode na eni stavbi.

Na Občini Muta ugotavljajo, da se vrednosti za odpravo posledic na cestni infrastrukturi nekako pokrivajo s prijavljeno škodo. So pa nastali dodatni stroški pri odpravljanju posledic na vodotokih in pri pomoči občanom.

"Od države vsekakor pričakujemo, da bo povrnila vso škodo, predvsem pa, da bo pomagala občini pri sanaciji plazov, ki so nastali v času neurja, saj bodo stroški sanacije plazov ob občinskih cestah mnogo višji, kot pa je trenutno višina prijavljene škode v sistem Ajda," so za STA še navedli na občini.

Škodo po avgustovskem neurju na Koroškem ocenjujejo tudi državne ustanove. Zavod za gozdove Slovenje (ZGS) je ocenil škodo v gozdovih in na gozdnih cestah. Po podatkih slovenjgraške območne enote ZGS večje škode v gozdovih neurje avgusta ni povzročilo, je pa poškodovalo gozdne ceste. Skupna ocenjena škoda na gozdnih cestah na območju občin Vuzenica, Muta in Črna na Koroškem znaša 23.600 evrov.

Škodo na vodni infrastrukturi so zbrali pri direkciji za vode. Na območju Vuzenice je ocenjena na 520.000 evrov, od tega večji del na območju potoka Crkvenica. V Občini Muta pa je na vodotokih nastalo za 489.000 evrov škode. Skupno pa je škoda na vodotokih zaradi neurja 24. avgusta letos v občinah Muta, Vuzenica, Radlje ob Dravi, Podvelka, Črna na Koroškem in Oplotnica ocenjena na 1,8 milijona evrov, še kažejo podatki direkcije.

Škodo na državnih cestah in železnicah ocenjuje direkcija za infrastrukturo, podatki pa še niso znani.

V dneh po neurju je sicer župan Občine Vuzenica Franjo Golob v prvi grobi oceni navedel, da je škode po ujmi v Vuzenici za okoli 1,3 milijona evrov brez vključevanja ocenjene škode na železnici, državnih cestah in vodotokih. V Vuzenici je med drugim poplavilo ravno obnovljen vrtec, okoli 30 hiš in več cest, sprožilo se je tudi več plazov, zaradi česar je bila nekaj dni tudi prekinjen železniški promet. Na območju občine Muta pa se je zaradi posledic ujme ena družina morala začasno izseliti.