c S
Mariborska občina po rebalansu z nekaj nižjim proračunom 15.10.2019 07:12 Maribor, 14. oktobra (STA) - Mariborski mestni svetniki so na današnji seji potrdili rebalans letošnjega proračuna, ki bo po novem znašal 137,7 milijona evrov in je 2,1 milijona evrov nižji, kot je bilo predvideno po doslej veljavnem dokumentu. Najbolj vroča je bila razprava v zvezi z odlokom o ustanovitvi občinskega časopisa, ki ga je večina svetnikov na koncu le potrdila.

Kot je v zvezi s spremembami proračuna razložila predstavnica mestne uprave Mateja Cekić, ta odhodke za 1,8 milijona evrov znižuje iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, ki bodo pobrani šele naslednje leto, manj bo tudi denarja od prodaje občinskega premoženja.

Temu primerno so proračun prilagodili tudi na odhodkovni strani in časovnico nekaterih načrtovanih projektov premaknili v naslednje proračunsko leto. So pa hkrati za kar 1,3 milijona evrov povečali sredstva za subvencioniranje mestnega avtobusnega prometa.

Če pri predlogu rebalansa ni bilo večjih nasprotovanj, je bilo precej bolj vroče pri razpravi o ustanavljanju občinskega časopisa. Od prve obravnave je ta dobil novo ime - Časopis za prijazen Maribor.

Pred drugo obravnavo je bilo vloženih precej dopolnil različnih svetniških list, župan Saša Arsenovič pa je s svojim dopolnilom povzel nekatere ideje. Tako bodo tiskano izdajo prejemali le tisti, ki bodo to želeli, sicer bo na voljo elektronska, urednika pa bo na predlog župana imenoval in razreševal mestni svet.

Župan je povedal, da so s popravki želeli časopis narediti še bolj nevtralen in nepolitičen, tudi zato so sprejeli dopolnilo, po katerem časopis v času od razpisa lokalnih volitev do konca volilne kampanje ne bo izhajal, za vse pisce pa bo veljal novinarski kodeks.

Ob tem so sprejeli predlog svetnika Liste Andreja Fištravca Saše Pelka, da posamezni funkcionar v posamezni številki ne sme biti omenjen več kot trikrat, ni pa uspel s predlogom, da tudi opozicija dobi nekaj prostora.

Čeprav so se v Listi Franca Kanglerja v prvem branju vzdržali, so tokrat odloku nasprotovali, saj so dopolnila po njihovem mnenju potrdila slutnje, da ne bo šlo za časopis, ki bo informiral občane, pač pa le za širjenje županovih resnic, pa tudi za prelivanje javnega denarja v zasebne žepe.

"V drugem največjem mestu je kar nekaj medijev, ki redno spremljajo aktualnosti v mestu. Občinskemu glasilu se raje odpovejte, saj to lahko počnete na spletnih straneh občine," je Arsenoviča pozvala svetnica Kanglerjeve liste in upokojena novinarka Breda Čepe.

Njena lista je bila nezadovoljna tudi s predlagano menjavo na mestu direktorice medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor, od koder se po odločitvi nadzornega sveta in današnji potrditvi predloga po dolgih letih poslavlja Tanja Vindiš Furman, naslednja štiri leta pa bo sklad vodila Irena Španinger.

Gladko je šlo skozi tudi odločanje o nekaterih spremembah parkirnega režima v mestu. V županstvu so namreč upoštevali nekatere pripombe iz prve obravnave, tako da sobotno parkiranje še naprej ostaja brezplačno. Ob tem so plačljivo parkiranje na belih conah med tednom podaljšali do 19. ure, višje so cene parkirnih dovolilnic, za 20 centov dražje bodo tudi cene občinskih parkiriščih z zapornicami.

Ob koncu seje so svetniki potrdili še letni program športa za prihodnje leto, ki za programski del namenja 4,1 milijona, za investicijsko vzdrževanje objektov in opreme pa še dodatnih 700.000 evrov.